Nieuws — 4 okt 2013

Programma maakt kunst en cultuur toegankelijk voor mensen met dementie

Tijdens het congres roepen het Stedelijk en Van Abbe collegamusea op om zich in te schrijven. Het Alzheimer-programma, dat in Amsterdam ‘Onvergetelijk Stedelijk’ en in Eindhoven ‘Onvergetelijk Van Abbe’ heet, bestaat uit interactieve rondleidingen en workshops en is afgelopen voorjaar opgezet naar voorbeeld van het Museum of Modern Art in New York. Het geeft mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, de mogelijkheid zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving.

Bijzonder aan het programma is dat niet alleen de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer verbetert, maar dat het ook positieve effecten heeft voor de mantelzorger en de relatie tussen hen beiden. Bovendien zijn musea een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen.

Dankzij de steun van het Gieskes-Strijbis Fonds kunnen het Stedelijk en het Van Abbemuseum nu een driejarig implementatieen trainingsprogramma ontwikkelen waarmee 10 musea in Nederland en België een soortgelijk programma kunnen opzetten. Tevens maakt het fonds wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar het verloop en de uitkomst van de rondleidingen en workshops.

Musea kunnen hiermee hun programma-aanbod uitbreiden voor een bijzondere en groeiende doelgroep: in 2050 hebben naar schatting meer dan een half miljoen mensen in Nederland Alzheimer of een andere vorm van dementie. Omdat er nog altijd geen geneesmiddel is, moeten er alternatieve middelen gezocht worden die kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het leven van zowel de persoon met Alzheimer als de mantelzorger. Het Stedelijk en het Van Abbemuseum zien het als hun maatschappelijke taak om het museum toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek en delen deze opvatting graag met andere musea. Met het programma en het onderzoek wordt een brug geslagen tussen de kunst- en medische wereld, door gebruik te maken van elkaars expertise.

De geselecteerde musea krijgen enkele maanden een speciale projectmedewerker in huis die het programma opzet. Verder komt er een presentatie voor het museumpersoneel, een cursus voor rondleiders, trainingsmiddagen voor vrijwilligers, beveiligers en publieksmedewerkers, en een kick off, waarbij het programma wordt gepresenteerd aan lokale zorginstellingen, casemanagers, huisartsen en andere geïnteresseerden. Tijdens de aansluitende pilotfase worden rondleiders en vrijwilligers geobserveerd en geëvalueerd. Binnen drie maanden is de training afgerond en draagt de projectmedewerker de werkzaamheden over aan het museum.

Via een website worden de ervaringen van alle deelnemende musea gedeeld. Na afloop van de drie jaar verschijnt een publicatie met bespiegelingen en resultaten. Hiermee krijgen musea die niet in gelegenheid waren om het trainingsprogramma te volgen, handvatten aangereikt om een vergelijkbaar programma op te zetten. Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum Eindhoven functioneren daarbij als expertisecentrum, waarbij een medewerker op aanvraag advies kan geven.

De resultaten van het onderzoek kunnen musea helpen programma’s te ontwikkelen voor bezoekers met speciale behoeftes. Tevens kan het de medische wereld inzicht geven in de activerende waarde die kunst en cultuur kan hebben. Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt hiermee belangrijk wetenschappelijk onderzoek voor zowel de museumwereld als de medische wereld. Het VU Medisch Centrum is onderzoekspartner van het Alzheimer-programma.

Geïnteresseerde musea kunnen zich opgeven via dit formulier.

Het Alzheimer-programma ondersteund door: