Nieuws — 17 okt 2017

Bericht van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam:

Amsterdam, 17 oktober 2017 - Directeur Beatrix Ruf heeft besloten per onmiddellijke ingang terug te treden als directeur van het Stedelijk Museum. Zij doet dit in het belang van het museum, gelet op de speculaties in de media in de afgelopen weken, die mogelijk een impact kunnen hebben op de reputatie van het museum. 

Voor de artistieke continuïteit van het Stedelijk Museum is al een sterke basis gelegd met een uitgebreid programma, startend met de collectiepresentatie STEDELIJK BASE op 16 december 2017, waarbij ongeveer 750 werken, gegroepeerd rond de iconen uit de collectie, de ontwikkelingen laten zien in de kunsten vanaf eind 19e eeuw tot nu, van Van Gogh, Mondriaan, Malevich en Rietveld tot Warhol, Kiefer, Koons, Sottsass, Dijkstra en Dumas. 

De taken van Beatrix Ruf op zakelijk gebied zullen worden overgenomen door het huidige Management Team, samen met een op korte termijn aan te stellen interim zakelijk directeur. Beatrix Ruf zal volgens de geldende arbeidsrechterlijke gebruiken nog drie maanden worden doorbetaald na haar afscheid.

Beatrix Ruf: “In de afgelopen drie jaar heb ik het Stedelijk Museum leren kennen als een fantastisch museum. We hebben mooie collecties naar Amsterdam gehaald en de betrokkenheid met de maatschappij sterk aangehaald. Voor mij staat het belang van het museum voorop, boven dat van mijzelf als individu. Om die reden is terugtreden nu de juiste stap. Ik wens het museum enorm veel succes toe in de toekomst, want dat verdienen het museum, alle mensen die er werken, de bezoekers en iedereen die het museum steunt.”

In opdracht van de RvT zal de komende maanden de wijze waarop de leiding van het Stedelijk Museum heeft gefunctioneerd geëvalueerd worden. Ten eerste zal door een externe, onafhankelijke expert op het gebied van Governance worden gekeken naar het hele proces dat indertijd plaatsvond tussen de Raad van Toezicht en de directeur van het Stedelijk Museum, inclusief de daarbij behorende controle mechanismen. Deze expert zal daarover rapporteren en op basis van de bevindingen eventueel ook adviseren over verbeteringen in de governance.

Ten tweede zal professor Van Slooten, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van beloningsregels, evalueren of in de afgelopen jaren in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens WNT is gehandeld.

De resultaten van beide evaluaties zullen openbaar worden gemaakt.

Update onderzoeken 16 maart 2018

Nadat in december 2017 een begin is gemaakt met het onafhankelijk onderzoek naar goed bestuur, is in samenspraak met de gemeente Amsterdam de onderzoeksopdracht in februari 2018 definitief geformuleerd. Daarbij zijn de onderzoeken naar goed bestuur en het naleven van de beloningsregelgeving samengevoegd. Mr S.E. Eisma, en Mr J.A.J. Peeters leiden het onderzoek. Waar nodig zal specifieke expertise worden ingeschakeld, bijvoorbeeld als het gaat over de Wet Normering Topinkomens. De uitkomst van het hele onderzoek wordt voor de zomer van 2018 verwacht.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Press Office
van het Stedelijk Museum, Udo Feitsma, 020 - 573 26 60 / 06 50 61 66 88, pressoffice@stedelijk.nl.
Er vindt geen persconferentie plaats.