Nieuws — 11 feb 2014

Amsterdam, 11 februari 2014— Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert vanaf 14 maart 2014 een selectie werken van Paulien Oltheten (Nijmegen, 1982) en Anouk Kruithof (Dordrecht, 1981). Deze jonge Nederlandse kunstenaars geven in hun werk verrassende wendingen aan fotografische technieken.  Oltheten en Kruithof hebben veel overeenkomsten: beiden studeerden zij aan de St. Joost Academie en ze volgden ongeveer gelijktijdig een residency programma aan de ISCP in New York. Beide kunstenaars zijn gefascineerd door menselijk gedrag. Dit uit zich in het werk van Paulien Oltheten in observaties van mensen in hun alledaagse bezigheden op straat, terwijl in het werk van Anouk Kruithof vaak juist een ongemakkelijke lichamelijke en/of psychische toestand van de mens centraal staat. De tentoonstelling brengt het werk van de generatiegenoten voor het eerst bij elkaar in een museale presentatie.

 Paulien Oltheten: Drawing Lines of Thought

Paulien Oltheten fotografeert, maakt korte films en geeft daar waar nodig commentaar door middel van geschreven tekst of tekeningen. Meestal gaat haar werk over mensen op straat. Oltheten observeert hoe ze staan, hangen, wankelen, leunen, steunen, duwen en trekken in de wereld om hen heen. Op persoonlijke en vaak humoristische wijze legt zij de onbewuste patronen van voorbijgangers in de openbare ruimte vast. Soms grijpt ze in en vraagt ze haar ‘modellen’ de handeling voor de camera te herhalen. Er bestaat een continue wisselwerking tussen het vastleggen van toevallige momenten die zij tegenkomt op straat en kleine interventies die zij zelf aanbrengt.  

In de presentatie wordt de installatie Drawing Lines of Thought (2010) en de video Man en Hond (2002) uit de collectie van het Stedelijk Museum getoond naast haar nieuwste werk A moment of slowing down (part 1), New York (2013), dat voort is gekomen uit haar recente verblijf in New York. Drawing Lines of Thought is opgedeeld in twee lijnen. De bovenlijn bestaat uit  een beeldverhaal met foto’s die Oltheten maakte in Japan, soms aangevuld met korte notities en opmerkingen om de beelden uit te leggen. In de onderlijn geeft ze een reactie met materiaal uit haar persoonlijke archief: schetsen, afbeeldingen en teksten die voor haar een duidelijke associatie hebben met de Japan foto’s. Er bestaat een heldere samenhang tussen boven en onder, maar af en toe zet zij de toeschouwer op het verkeerde been door er beelden en teksten doorheen te hangen die niets met de omliggende foto's te maken hebben. De video Man en Hond  gaat over de wisselwerking tussen een man en een hond. Als in een dans vormen zij een paar dat elkaar dwingt tot beweging. In haar nieuwste werk A Moment of Slowing Down, dat bestaat uit een video, foto’s en een briefwisseling, ruilt zij de straten van Japan in voor die van New York. Waar zij in voorgaande werken altijd een zekere afstand hield tot de mensen die zij fotografeerde, zoekt zij in dit nieuwe werk voor het eerst persoonlijk contact met haar onderwerp.

Anouk Kruithof: Within Interpretations of a Wall

Het werk van Anouk Kruithof – foto’s, installaties, sculpturen en kunstenaarsboeken – komt vaak voort uit sociale interventies in de publieke ruimte. Ze gebruikt de fotocamera als strategisch middel om contact te leggen met de buitenwereld. Het fotografisch materiaal vormt vervolgens de basis van haar uiteindelijke werken, waarin zij doorgaans ook alledaagse of industriële bouwmaterialen, zoals spons of isolatiemateriaal, verwerkt. Kruithof onderzoekt en ondervraagt hiermee de grenzen van het medium fotografie.

In de presentatie met de titel Within Interpretations of a Wall toont zij naast recente werken ook een aantal nieuwe fotografische sculpturen die zij speciaal voor deze tentoonstelling maakte. Centraal staat haar fascinatie voor de ‘muur’, enerzijds als architecturaal fundament en anderzijds als poëtische afbakening en metaforische grens binnen de menselijke psyche. In Driving Hazy en Push-up (2013) en Façade (2014) belicht  zij met ironie, kritiek en relativering de psycho-sociale toestand van hedendaags New York. Ze observeert de werkdruk, prestatiedrang, stress, nervositeit, machtsdynamiek en de dunne lijn tussen slagen en falen, en verbeeldt die op onorthodoxe wijze. Zo vroeg zij voor de installatie Push-up zakenmensen voor de ingang van grote bedrijven zoveel mogelijk push-ups te doen. Zij ging hiermee door totdat ze, vanwege aansprakelijkheidsredenen, door de bewaking werd weggestuurd. In Off the Wall (2014) vormen de muren van verschillende afdelingen van de psychiatrische instelling Altrecht in Den Dolder (waar Kruithof in 2011 de residentie 'Het Vijfde Seizoen' deed) een kleurrijke index. In dit nieuwe werk stelt Kruithof de vraag waar nu eigenlijk de grens tussen 'gezond' en ‘gek’ ligt.

De tentoonstelling is samengesteld door conservator fotografie Hripsimé Visser in nauwe samenwerking met conservator in opleiding Masha van Vliet en beide kunstenaars.

De tentoonstelling van Paulien Oltheten en Anouk Kruithof is mogelijk gemaakt door Outset.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Press Office van het Stedelijk Museum, Annematt Ruseler, 020 – 573 2660 of pressoffice@stedelijk.nl

Persbeeld Oltheten en Kruithof.