Nieuws — 14 mrt 2021

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft dit jaar € 443.438,- van de BankGiro Loterij mogen ontvangen. De loterij verdeelde in totaal 83,4 miljoen aan diverse culturele instellingen. Het geld is bijeen gebracht door de deelnemers van de loterij. De BankGiro Loterij is een vaste partner van het Stedelijk Museum Amsterdam.

Mede dankzij deze bijdrage kon het Stedelijk het afgelopen jaar de jubileumaankoop In the World But Don’t Know the World (2009) van El Anatsui realiseren. Ook kocht het museum met steun van de BankGiro Loterij De damspelers (1973) van Quintus Jan Telting, Irritation – There is a Criminal Touch to Art (1976) van Ulay en Promise IV (2018-2019) van Remy Jungerman aan.

De steun van de BankGiro Loterij heeft verschillende belangrijke onderzoeken en restauraties mogelijk gemaakt, waaronder het vervolg op het in 2019 gestarte onderzoeksproject dat was gericht op drieëndertig analoge kleurenfoto’s van Rineke Dijkstra, waar is gekeken naar het opnieuw afdrukken van drie kleurenfoto’s uit de serie Strandportretten en The Nugent R.C. Highschool, Liverpool, England November 11, 1994. Daarnaast is er een vooronderzoek gestart ten behoeve van de behandeling van het werk Ida à la fenêtre van Marc Chagall uit 1924, dat momenteel enkel liggend bewaard kan worden door de slechte staat van de verfhechting.

Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam: “Het Stedelijk is de BankGiro Loterij enorm dankbaar voor de bijdrage. Dankzij de steun van de BankGiro Loterij krijgen we de mogelijkheid om dingen te doen die anders niet mogelijk zouden zijn. Het Stedelijk heeft zich de ambitie gesteld om het programma en de collectie van het museum diverser te maken. Met hulp van de BankGiro Loterij hebben we belangrijke aankopen kunnen doen die onze koers nu al in een meer diverse richting veranderen. We zijn zeer blij met de steun en danken alle deelnemers van de BankGiro Loterij.

Directeur Rein Wolfs en zakelijk directeur Jacqueline Bongartz
Directeur Rein Wolfs en zakelijk directeur Jacqueline Bongartz

Noot voor de redactie

Stedelijk Museum Amsterdam en Kunstmuseum Bern verworven het werk In the World But Don’t Know the World van El Anatsui met steun van Vereniging Rembrandt (met dank aan het Titus Fonds, Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst, Van Rijn Fonds en Coleminks Fonds), Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij en de Stiftung GegenwART, met speciale dank aan de SIGG COLLECTION.