Nieuws — 19 dec 2005

Vandaag zijn de overeenkomsten ondertekend die leiden tot de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum per 1 januari 2006. Na een zorgvuldige voorbereiding van ruim 2,5 jaar door medewerkers van het museum en de gemeente Amsterdam hebben wethouder Stedelijke Ontwikkeling Duco Stadig, die de door ziekte verhinderde wethouder van Cultuur Hannah Belliot verving, en directeur van het Stedelijk Museum Gijs van Tuyl de benodigde handtekeningen gezet.

De verzelfstandiging heeft tot gevolg dat het Stedelijk Museum vanaf 1 januari 2006 niet langer een gemeentelijke dienst is. Het museum wordt als Stichting Stedelijk Museum Amsterdam een zelfstandige organisatie die voor haar activiteiten subsidie ontvangt van de Gemeente Amsterdam. De collectie blijft echter eigendom van de gemeente; de Stichting Stedelijk Museum blijft deze collectie voor de gemeente beheren, onderhouden, tentoonstellen en uitbreiden. Ook het gebouw aan het Museumplein blijft eigendom van de gemeente; de Stichting Stedelijk Museum draagt zorg voor het onderhoud en de exploitatie. 
 
Door de verzelfstandiging verwacht het Stedelijk Museum flexibeler te kunnen opereren met een meerjarenbegroting en een planning die meer vrijheid van handelen geeft dan voorheen als gemeentelijke dienst mogelijk was. Het biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden om als culturele onderneming initiatieven te ontwikkelen waarmee inkomsten zijn te genereren. 
Het museum heeft een nieuwe CAO afgesloten die het in de toekomst mogelijk maakt om vooral de publieksfunctie te verbeteren. 
 
De Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit: Rijkman Groenink (voorzitter), Marry de Gaay Fortman (secretaris), Hans Andersson, Yoeri Albrecht, Jacobina Brinkman, Jan Dibbets, Maria Hlavajová en Els van der Plas. 
Gijs van Tuyl wordt de directeur/bestuurder van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam en is als zodanig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de nieuwe stichting.