1.De voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (Stedelijk Museum) en de Vriend van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam.

2.Onder de Vrienden van het Stedelijk Museum vallen alle Stedelijk Vrienden, Stedelijk Families, Stedelijk Donateurs en Stedelijk Patronen.

3.De overeenkomst tussen het Stedelijk Museum en de Vriend wordt aangegaan voor een jaar, ingaande vanaf de datum van inschrijving.

4. De inschrijving wordt, na ontvangst, binnen 5 werkdagen verwerkt door het Stedelijk Museum.

5. Na het eerste jaar wordt de overeenkomst automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd, totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.

6. Na het eerste jaar kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zie punt 22 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
 
7. Het is niet mogelijk om een overeenkomst op meerdere namen te zetten.
 
8. Indien u Vriend bent met de categorie Stedelijk Familie geldt een maximaal aantal van 4 (klein)kinderen  tot en met 18 jaar.

9. De overeenkomst is inclusief 2 Vriendenpassen: één voor de Vriend plus één voor een introducé. Indien gekozen is voor Stedelijk Familie komen daar de passen voor de kinderen bij.

10. De Stedelijk Museum Vriendenpassen blijven eigendom van het Stedelijk Museum en zijn strikt persoonlijk.

11. De Stedelijk Museum Vriendenpassen en, indien van toepassing, de Internationale Art Pass, zullen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

12. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Stedelijk Museum Vriendenpassen zal de Vriend het Stedelijk Museum daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Zie punt 22 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.

13. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Stedelijk Museum Vriendenpassen heeft de Vriend recht op vervangende passen. De vervangende passen kosten € 5,00 per twee stuks.
 
14. De Vriend zal het Stedelijk Museum schriftelijk of per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens. Zie punt 22 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.

15. Indien de betaling aan het Stedelijk niet op tijd gedaan wordt heeft het Stedelijk Museum het recht de Stedelijk Museum Vriendenpassen te blokkeren.

16. Het Stedelijk Museum zal de vriend op de hoogte houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van het Stedelijk Museum, indien mogelijk passend bij de tegenprestaties van de Vriend.

17. Indien er een actiecode is aangeboden, mag deze alleen gebruikt worden door de Vriend die deze code heeft ontvangen. De eventuele korting die de actiecode kan geven, is eenmalig geldig.

18. Indien een Vriend de categorie Stedelijk Familie heeft, kan deze zich voorinschrijven voor het Stedelijk Museum Familieprogramma.

19. Museumcursussen zijn alleen toegankelijk voor Vrienden van het Stedelijk Museum. Indien vermeld bij de cursus mag een introducé(e) meegenomen worden. Voor een Vriend met de categorie Stedelijk Donateur of Stedelijk Patroon geldt dit te allen tijde.

20. In het geval dat de Vriend tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, is het Stedelijk Museum gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. In geval van een dergelijk tekortschieten door de Vriend, zullen de Stedelijk Museum Vriendenpassen geblokkeerd worden.
 
21. Het Stedelijk Museum heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende categorieën Vriend te wijzigen. De wijzigingen gelden ook voor reeds afgesloten overeenkomsten.

22. De contactgegevens van het Stedelijk Museum zijn:

Postadres Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
t.a.v. Vrienden van het Stedelijk
Antwoordnummer 17085
1000 SL  AMSTERDAM
E-mailadres vrienden@stedelijk.nl
Telefoonnummer 020 – 57 32 788 (ma t/m do 9:30 – 16:00 uur)