Het museum is open en veilig te bezoeken. Denk je aan je tijdslot, coronatoegangsbewijs en mondkapje?

Tentoonstelling — 4 mei t/m 24 aug 2013

Het Stedelijk Museum presenteert Communitas van beeldend kunstenaar Aernout Mik (Groningen, 1962). Het is de eerste uitgebreide tentoonstelling van het werk van Mik in Nederland sinds 2000. 

Mik heeft met zijn achtergrond als beeldhouwer het domein van de videokunst een nieuwe impuls gegeven. Zijn werk wordt wereldwijd getoond in Europa, Japan en de Verenigde Staten, waar hij in 2009 in het MoMA in New York een solotentoonstelling had.

TENTOONSTELLING

De tentoonstelling "Communitas" omvat Miks belangrijkste video-installaties uit de periode 1999-2013 en zal plaatsvinden in de monumentale kelderruimte van het nieuwe gebouw. De kunstenaar maakt speciaal voor deze expositie een bijzondere ruimtelijke installatie, waarin hij architectuur en videoprojecties combineert. Mik schetst op treffende wijze de psychosociale toestand van de huidige samenleving. Met zijn geënsceneerde videobeelden verwijst hij naar actuele politieke en sociale thema’s, zoals economische depressie, mondiale crises, raciale spanningen, en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in de media.

Zaalopname Aernout Mik. Foto: Gert Jan van Rooij

SHIFTING SITTING

Belangrijk onderdeel is het recente werk "Shifting Sitting" (2011), dat Mik in opdracht van het Stedelijk Museum, Jeu de Paume (Parijs) en Museum Folkwang (Essen) voor deze expositie produceerde. Uitgangspunt vormde de rechtszaken tegen Silvio Berlusconi wegens vermeende corruptie. Hier zien we een vermenging van politieke macht, rechtspraak en massamedia. Het werk speelt zich af in een statige rechtszaal in Rome. De rollen van rechters en publiek, aangeklaagden en getuigen, van machthebbers en ondergeschikten, zijn voortdurend in beweging, geen enkele hiërarchie ligt vast. (klik bovenaan de pagina op 'beelden') 

COMMUNITAS

Een ander intrigerend werk is "Communitas" (2010), dat werd opgenomen in het Paleis voor Cultuur en Wetenschap in Warschau. Net als in veel van zijn andere werk zien wij hoe een groep mensen samenkomt, in dit geval in een sfeer van revolutionaire onrust. In het indrukwekkende gebouw met zijn imposante zalen en gangen, doet men een poging om zich te organiseren tot een (politiek) lichaam. Opwinding heerst, maar evenzeer uitputting, onzekerheid en angst. (klik bovenaan de pagina op 'beelden')  

VROEGERE WERKEN

Door de ruimtelijke enscenering kan de kijker zich heel fysiek verhouden tot de geprojecteerde scènes. Dit geldt in de expositie voor zowel de vroegere werken als "Middlemen" (2001) en "Park" (2002), als voor de grootschalige en complexe werken als "Osmosis and Excess" (2005) en "touch, rise and fall" (2008). Mik ensceneert niet alleen zelf – hij maakt ook werken op basis van ‘found footage’ beeldmateriaal uit archieven en van internationale persagentschappen. In de tentoonstelling worden verbindingen gelegd tussen een documentairevideo als Raw Footage (2006) en het volledig geënsceneerde "Training Ground" (2006) – werken die uiteenlopende uitingen van geweld, agressie en sociale spanning laten zien. Verschillende vormen van performance, theater en documentaire strategieën lopen als een rode draad door de tentoonstelling. (klik bovenaan de pagina op 'beelden')

AERNOUT MIK & STEDELIJK

Het Stedelijk heeft een lange relatie met Aernout Mik. Al in een vroeg stadium toonde het museum zijn werk, o.a. in de tentoon-stelling "Wild Walls", 1995; later in de Erezaal de productie "In Two Minds", samen met Toneelgroep Amsterdam (2002-2003) en in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, o.a. in "Reversal Room", 2000. Een andere Stedelijk Museumproductie was de deelname van Aernout Mik aan de Biennale van Venetië in 1997, georganiseerd door Leontine Coelewij, die ook de conservator is van deze tentoonstelling.

Aernout Mik is met meerdere werken vertegenwoordigd in de collectie van het Stedelijk Museum, onder meer met de video installaties "Kitchen" (1997), "Softer Catwalk in Collapsing Rooms" (1999), "Vacuum Room" (2005), "Raw Footage" (2006) en de recente aankoop "Shifting Sitting" (2011).

CATALOGUS

Bij de tentoonstelling is een Engelstalige full colour catalogus beschikbaar. Deze 230 pagina’s tellende publicatie is een uitgave van het Stedelijk Museum, Museum Folkwang en Steidl en geeft een volledig overzicht van het oeuvre van de kunstenaar sinds 2000. Het boek omvat essays van onder meer Irit Rogoff, Steve Klee, Osvaldo Sanchez, Egbert Dommering, Merijn Oudenampsen, Marta Gili, Sabine Maria Schmidt, Leontine Coelewij en anderen. De grafische vormgeving werd verzorgd door Mevis & Van Deursen.

De tentoonstelling Communitas is tot stand gekomen in samenwerking met Jeu de Paume in Parijs en Museum Folkwang, Essen, waar de tentoonstelling in 2011/12 te zien was. Voor het Stedelijk Museum maakt de kunstenaar een geheel nieuwe ruimtelijke enscenering, en voegt hij een nieuw, nog niet eerder getoond werk toe aan de selectie.

Koninklijke Ahold is sponsor van de tentoonstelling "Aernout Mik: Communitas".

Verschillende werken in de tentoonstelling zijn tot stand gekomen dankzij steun van het Mondriaan Fonds.

Het werk Shifting Sitting is tot stand gekomen dankzij steun van de drie musea en dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en de European Cultural Foundation.