Tentoonstelling — 30 nov 2002 t/m 15 feb 2003

to blur: vervagen, vaag /onduidelijk worden; blur: vlek, onduidelijke plek). De expositie 'BLUR' toont de aanwinsten van de afgelopen twee jaar die op initiatief van de conservator 'toegepaste kunst' zijn gekocht.  

Deze omslachtige formulering en de gekozen titel willen duidelijk maken dat een begrip als toegepaste kunst anno 2002 niet of lastig te hanteren is. Kunstwerken laten zich amper meer rubriceren in modernistische categorieën. Algemeen aanvaarde grensoverschrijdingen in de kunstpraktijk leiden tot nieuwe soorten en gebieden. Het driftig oversteken dat plaats vindt, heeft geleid tot 'ontgrenzing', wijzigingen en verschuivingen van posities en daarmee van betrekkingen. In BLUR zijn in totaal 51 aanwinsten opgenomen van 29 kunstenaars.

Niet alle in BLUR getoonde werken zijn voorbeelden van genoemde grensoverschrijdingen en het vervloeien van disciplines. Sommige blijven binnen de scheidslijnen en voegen zich nadrukkelijk in oudere artistieke tradities. Wat de aankopen bindt, is hun relatie tot de bestaande verzameling en hun ambachtelijke kwaliteiten. Sieraden en daaraan gerelateerde objecten blijven gekenmerkt door hun betrekking tot het lichaam en het intieme. Dat neemt niet weg dat sieradenmakers al jaren een gilde vormen van grensoverschrijdende kunstenaars die knabbelen aan de randen van hun 'vak', Onno Boekhoudt voorop. Van deze recent gestorven kunstenaar laat het museum drie aanwinsten zien die het begin hadden moeten vormen van een inhaalmanoeuvre, want Boekhoudt was tot voor kort niet in de collectie van het Stedelijk vertegenwoordigd.

Een mooi voorbeeld van de vervagende kunstpraktijk is het werk Handcomputer I van LAM de Wolf uit 2001. Een wand van meer dan 2000 textiele en plastic rolletjes komt enkele centimeters uit de muur en geeft als uitvergrote pixels van een computerscherm een driedimensionaal flikkerend beeld. Als de toeschouwer zich voor het werk verplaatst, ziet hij steeds een ander beeld. De net niet volledig opgerolde rolletjes geven telkens een ander schaduw. 

Van Suska Mackert bezit het museum reeds een boek en een serie affiches waarin zij zich op conceptuele wijze bezig houdt met het sieraad. Het in BLUR geëxposeerde videowerk is speciaal gemaakt voor de tentoonstelling 'Display', de editie van de Gemeentelijke Kunstaankopen van 2000-2001. Mackert becommentarieert het thema display in de zin van opsmuk op subtiele wijze door de logo's van zes internationale, luxe juweliershuizen zoals Bulgari, Piaget en Tiffany & Co. nauwgezet te kopiëren en met engelengeduld te kalligraferen.

In zaal 23 zijn grotere werken bijeengebracht met als blikvanger de wandinstallatie van LAM de Wolf. In de vitrines zijn de sieraden en objecten tentoongesteld. Tevens worden in de doorloop vier videowerken getoond, waaronder dat van Mackert.