Tentoonstelling — 9 dec t/m 3 feb 2001

De tentoonstelling is samengesteld door Koningin Beatrix die als gastconservator een keuze maakte uit de collectie van het Stedelijk Museum.

Op zaterdag 9 december 2001 opende in het Stedelijk Museum ‘De Voorstelling. Nederlandse Kunst in het Stedelijk Paleis'. De tentoonstelling is samengesteld door Koningin Beatrix die als gastconservator een keuze maakte uit de collectie van het Stedelijk Museum. De Koningin is de derde uitzonderlijke gastconservator van het museum. Gerrit Komrij en Harry Mulisch gingen haar voor.

Met ruim 350 kunstwerken van meer dan 120 kunstenaars geeft De Voorstelling een breed en intrigerend beeld van de na-oorlogse Nederlandse kunst. De periode die Koningin Beatrix zeer bewust en van nabij heeft meegemaakt en waar zij een grote affiniteit mee heeft. Een van de uitgangspunten bij de samenstelling en inrichting van De Voorstelling is een denkbeeldig paleis met moderne en hedendaagse kunst. 
De museumzalen en kabinetten hebben namen gekregen die verwijzen naar de functionele indeling van een vorstelijke woning. Zo is er een Balzaal, een Rookkamer, een Bibliotheek en een Muziekkamer.
Bij de selectie is gekozen voor schilderijen, tekeningen, sculpturen, wandkleden, reliëfs en assemblages. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het 20-jarige ambtsjubileum van de Koningin.

Publikatie
In het boek dat bij deze bijzondere tentoonstelling verschijnt (uitgeverij Ludion), komt de Koningin uitvoerig aan het woord. In een interview met journalist Lien Heyting legt zij uit wat haar beweegredenen waren om, op invitatie van Stedelijk Museum-directeur Rudi Fuchs, voor één keer als gastconservator op te treden. Zij vertelt onder meer over haar warme belangstelling voor de moderne beeldende kunst en haar affiniteit met bepaalde kunstgenres. Zij maakt duidelijk hoe de selectie van kunstwerken tot stand kwam en door welke uitgangspunten ze zich daarbij liet leiden.
In het voorwoord onthult Rudi Fuchs hoe het idee ontstond om de Koningin uit te nodigen een eigen expositie samen te stellen en hij schrijft over de wijze waarop De Voorstelling langzaam maar zeker gestalte kreeg.
Bij Uitgeverij Ludion verschijnt de door Walter Nikkels vormgegeven catalogus (160 pagina's met meer dan 200 afbeeldingen in kleur) van deze tentoonstelling. Het boek is verkrijgbaar in het museum en in de boekwinkel voor fl. 59,50.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de leden van de Stedelijk Museum Business Club.