Tentoonstelling — 23 jan t/m 5 mrt 2005

Stelijk Museum Bureau Amsterdam presenteert het project 'Analphabet' van de jonge Mexicaanse kunstenaar Erick Beltran.

Opening: 22 januari 2005, 17.00 uur

Kijk, kijk!” zei Pantagruel. “Daar heb je er een paar die nog niet zijn ontdooid.” Toen gooide hij handenvol bevroren woorden voor ons op het dek. Het leken net zuurtjes van verschillende kleuren. Wij zagen peperkleurige woorden, groene woorden, blauwe woorden, zwarte woorden en gulden woorden. Toen we ze in onze handen hadden opgewarmd, smolten ze als sneeuw en hoorden we ze echt, maar we verstonden ze niet, want het was een taal van barbaarse volken.’ Rabelais

‘Letters geschreven met inkt bestaan niet werkelijk als letters, want letters zijn slechts verschillende vormen waaraan betekenissen zijn toegekend door conventie. Wat werkelijk en concreet bestaat is niets dan de inkt. Eerst moet men het oog ontwikkelen om de zelfstandige realiteit van de inkt te zien in alle letters, en dan om de letters te zien als even zovele innerlijke veranderingen van de inkt.’ Haydar-i Amuli

De Mexicaanse kunstenaar Erick Beltrán heeft een opmerkelijke fascinatie voor taal – voor de grafische toepassing van taal, maar ook voor de economische en politieke drijfveren van producenten en distributeurs van drukwerk.

In zijn nieuwe project ANALPHABET richt Beltrán zich specifiek op de visuele verschijningsvorm van taaltekens. In 2001 was hij in Syrië, waar hij zich op straat geconfronteerd zag met een zee van onbegrijpelijke lettervormen. Door zijn ‘leesblindheid’ werd zijn aandacht gevestigd op het beeld van de Arabische taal en was de grondslag van zijn project ANALPHABET gelegd.

De daaropvolgende periode stortte hij zich op de visuele verschijningsvorm van de taaltekens in drie regio’s waar een taal wordt gesproken die hij zelf niet meester is. Beltrán maakte diverse reizen naar gebieden waar het Arabische, Chinese en cyrillische schrift wordt gehanteerd: “In my condition of a tourist, of a foreigner, of an ‘analphabete’, I asked myself how things worked.” Doel was de ‘innerlijke betekenis’ van de lettervormen te ontrafelen. Dus niet zozeer te kijken naar de semantische functie, maar naar de vorm op zich en welke culturele betekenissen daaraan te verbinden zijn.

In zijn project ANALPHABET, waar hij vier jaar aan heeft gewerkt en dat in SMBA voor het eerst wordt gepresenteerd, laat Beltrán het publiek kennis maken met zijn intuïtieve, visuele ontdekkingsreis langs regels, punten en kalligrafische gebaren. Middels fotoreeksen, teksten, reclameschilderingen en een workshop onder leiding van de Chinese meesterkalligraaf Zou Le Sheng (Shanghai), probeert hij greep te krijgen op de raadsels van de letters  - op de drempel van betekenis en kakofonie.

SMBA Nieuwsbrief No. 84 publiceert het speciaal voor de tentoonstelling geschreven essay ‘De triomf van de Analfabeet’ van Matthijs van Boxsel, auteur van De encyclopedie van de domheid (1999). Tijdens de tentoonstelling verschijnt de speciale publicatie ANALPHABET, uitgegeven door Artimo en mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting. 
Curator: Martijn van Nieuwenhuyzen.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Kleurgamma, Amsterdam.

Erick Beltrán (Mexico, 1974) studeerde aan de National School of Fine Arts (ENAP) en aan de National University of Mexico (UNAM). Hij voltooide in 2004 zijn opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Beltrán had solotentoonstellingen in musea in Mexico, en nam deel aan groepstentoonstellingen en Biennales in San Juan, Barcelona, Amsterdam, Havanna, Boekarest en New York. De tentoonstelling in Bureau Amsterdam is zijn eerste Europese solopresentatie.

Workshop Chinese kalligrafie door meesterkalligraaf Zou Le Sheng op vier zaterdagen in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, Amsterdam: 29 januari, 5 februari, 19 februari en 26 februari 2005. 
Aanvang: 14.00 uur. 
Opgave voor gratis deelname: 020 4220471. Het aantal plaatsen is beperkt.

www.smba.nl