Tentoonstelling — 1 dec 2006 t/m 10 mrt 2007

Toegang
Noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

'Just in Time' presenteert de voorstellen voor de jaarlijkse Gemeentelijke Kunstaankopen. Centraal staat dit jaar de beeldende kunst. Het concept van de tentoonstelling was voor het eerst in handen van een gastcurator.

LAATSTE NIEUWS
De volgende werken zijn aangekocht:
 

* Maaike Schoorel, The Cyclists
* Germaine Kruip, Daytime (niet in de tentoonstelling, wel in 20/20 vision)
* Arnoud Holleman, Zonder Titel (Staphorst)
Adam Avikainen, New Lavender (scene 4), uit: WARDIAN CASES, Smogbow (scene 17), uit: WARDIAN CASES, Chardonnay Chemotherapy (scene 7), uit: WARDIAN CASES
* Mark Manders, diverse kranten

_____________________________________

Samen met een internationale jury selecteerde Kopsa uit ruim 350 voorstellen zestien kunstenaars en –collectieven.
De groepstentoonstelling geeft een beeld van de actuele stand van zaken op het gebied van de beeldende kunst in Amsterdam. ‘Just in Time’ laat zien wat ‘noodzakelijk’ wordt gevonden en hoe ‘noodzakelijk’ kan worden gedefinieerd.

Kopsa vroeg de kunstenaars die voorstellen indienden voor ‘Just in Time’ om te definiëren wat zij als ‘noodzakelijk’ beschouwen. Just in Time (JIT) is de naam van een economisch principe, gebaseerd op het maken van het juiste onderdeel op de juiste plaats op het juiste moment – om verspilling te voorkomen. Kunstenaars gaan op tegengestelde manier met hun tijd om. Zij kiezen opzettelijke omwegen en staan open voor vergissingen en onverwachte raaklijnen. Voor kunstenaars kan de tijd die niet direct wordt besteed aan het creëren van het eindproduct, een essentieel onderdeel zijn van hun creatieve proces. De vraag aan kunstenaars om te definiëren wat zij onder ‘noodzakelijk’ verstaan, is dan ook een vraag met meer dan één antwoord. 

‘Just in Time’ benadrukt het belang van Amsterdam als een internationale doorvoerhaven voor kunstenaars, als een knooppunt van creatief talent. Veel buitenlandse kunstenaars, vormgevers en curatoren werken hier aan projecten, lopen stages en studeren aan internationaal gerenommeerde kunstopleidingen. Deze leiden jaarlijks talloze kunstenaars en curatoren op, afkomstig uit de hele wereld. Zij werken veelal tot lang na hun afstuderen samen met de contacten die ze hier hebben opgedaan. Dit geldt ook voor het merendeel van de geselecteerde kunstenaars voor ‘Just in Time’. Zij beschikken als het ware over een niet-Nederlandse Nederlandse identiteit. Evenals de internationale juryleden die de kunstenaars selecteerden: op een enkeling na hebben ze allen in Amsterdam gewoond en gewerkt, of doen ze dat nog. 

De groep kunstenaars in ‘Just in Time’ is gewend open te staan voor invloeden van buitenaf en betoont daar in meer of mindere mate eer aan – of dit nu historische referenties zijn of actuele vraagstukken. Ze nemen daarbij duidelijk positie in. Ze ‘vertalen’ de invloeden van buitenaf in zeer persoonlijke, individualistische verhalen, waarin niets wordt verdoezeld of gemaskeerd. Integendeel: vergissingen en het onverwachte worden toegejuicht en waar mogelijk uitgebreid geëtaleerd. Zo bezien zijn de werken van de deelnemende kunstenaars een ijkpunt van het actuele – een tijdsmarkering zo men wil: ‘Just in Time’. Uitgevoerd in diverse media en vanuit verschillende samenwerkingsverbanden vormen ze mogelijke antwoorden op de vraag wat op dit specifieke moment noodzakelijk is, voor zowel de collectie van het Stedelijk Museum als voor het culturele klimaat van Amsterdam. 

Deelnemende kunstenaars 

LAT (Kasper Andreasen, Kees Maas, Tine Melzer), Adam Avikainen, Maria Barnas, Lonnie van Brummelen/Siebren de Haan, Mariana Castillo Deball, Cevdet Erek, Mark Manders, Sebastian Diaz Morales, Arnoud Holleman, Germaine Kruip, Falke Pisano, Maaike Schoorel, Lucy Stein, Jimmy Robert, Radio Rietveld, If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part of Your Revolution (Edition 2: Feminist Legacies and Potentials In Contemporary Art Practice met The Otolith Group) 

Gemeentelijke Kunstaankopen 

De jaarlijkse tentoonstellingen van Gemeentelijke Kunstaankopen geven een beeld van de actuele stand van zaken van de beeldende kunst, fotografie, vormgeving en toegepaste kunst in Amsterdam. Steeds staat een van de disciplines, en soms een combinatie van disciplines, centraal in deze tentoonstellingenreeks. Uit de tentoonstellingen wordt werk aangekocht voor de collectie van het Stedelijk Museum. 

Gastcurator 

In 2006 is een nieuw element aan de formule van de Gemeentelijke Kunstaankopen toegevoegd, namelijk de gastcurator. De gastcurator formuleert vooraf een concept en stelt, in samenwerking met een jury waarin ook een conservator van het Stedelijk Museum zitting heeft, de tentoonstelling samen. Dit jaar heeft het museum Maxine Kopsa uitgenodigd als gastcurator. Kopsa is freelance curator en redacteur van het kunsttijdschrift Metropolis M. Samen met Maria Barnas en Germaine Kruip runt ze de uitgeverij Missingbooks. In 2002 realiseerde ze als gastcurator de tentoonstelling 'Jim, Jonathan, Kenny, Frances and Sol' in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Jury 

Maxine Kopsa (tevens gastcurator), Martijn van Nieuwenhuyzen (conservator Stedelijk Museum), Mai Abu ElDahab (freelance curator, Caïro), Chris Evans (kunstenaar, Londen/Berlijn), Will Holder (grafisch ontwerper, Londen) en Emily Pethick (directeur Casco, Utrecht).

Catalogus 

Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus ‘Just in Time’, met bijdragen van Raimundas Malašauskas, Francesco Bernardelli, Mai Abu ElDahab en Frances Stark. Redactie: Maxine Kopsa. Vormgeving en redactie: Will Holder. Te koop in de museumwinkel voor slechts € 10,-.  

Bulletin

In het Stedelijk Museum Bulletin nr. 4/5 2006/07 staat een artikel over ‘Just in Time’, geschreven door Maxine Kopsa

Gemeente Amsterdam

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Gemeente Amsterdam.