Tentoonstelling — 20 mrt t/m 30 apr 2005

In Bureau Amsterdam presenteert Lonnie van Brummelen twee nieuwe films, die situaties van ‘gestremde mobiliteit’ tonen.

Zowel in grootstedelijk Nederland als in een aantal Europese grensgebieden ging de kunstenaar op zoek naar knelpunten in de openbare ruimte; plekken waar een discontinuïteit bestaat in de beweging van haar gebruikers. 

Voor Obstructies, een 16 mm zwartwit-film uit 2003, filmde de kunstenaar een vijftal drukke, opgebroken kruispunten in Amsterdam en Den Haag. Opbrekingen die de vloeiende verplaatsing van mensen en vervoermiddelen ontregelen, en zo de passanten tot improvisatie dwingen. Obstructies toont ons de locaties in lange, vloeiende shots - soms weids en registrerend (de camera bevindt zich steeds op enige afstand, op een hoger gelegen plek), dan weer zoekend en ingezoomd op particuliere details. 

Ook in Grossraum (2004/2005) (kleur, 35 mm) staan knelpunten centraal. Ditmaal filmde van Brummelen grensovergangen op twee lokaties in de periferie van het verenigde Europa: Ceuta, een Spaanse enclave in noord-Marokko; en Hrebenne, een grenspost tussen Polen en Oekraïne. Onmiskenbaar politieker van aard dan Obstructies, laat deze film zien hoe de ogenschijnlijk lineaire structuur van landsgrenzen kan oplossen in chaotische opstoppingen, en hoe er naast officiële routes alternatieve paden en wegen ontstaan. 

Obstructies en Grossraum bestaan uitsluitend uit beeld: geen geluid, geen titels. De films benaderen actuele sociaal-politieke thema’s als migratie en de frictie tussen grens en individu, gebruikmakend van een ingetogen, kalm-onderzoekende esthetische beeldtaal. Deze houdt het midden tussen documentaire registratie en cinematografische compositie - de afwezigheid van een soundtrack zorgt bovendien voor een intensivering van het kijken.

SMBA Nieuwsbrief no.85 publiceert een tekst van Jan van Adrichem over het werk van Lonnie van Brummelen. Bij de tentoonstelling Frontyards and Backyards zal eveneens een tweede druk van het essay Autonomie als Strategie, geschreven door Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan met foto's van Jeroen de Rijke, verschijnen. 
www.smba.nl 

Lonnie van Brummelen (Soest, 1969) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, alvorens twee jaar filosofie te studeren aan de UvA. In 1999 rondde ze haar werkperiode aan de Rijksakademie af. Sindsdien heeft ze aan verschillende internationale (groeps)tentoonstellingen deelgenomen in Europa en de VS, en organiseert ze samen met Siebren de Haan de tentoonstellingsserie Disclosures. Van Brummelen is genomineerd voor de Prix de Rome 2005.

Opening
Zaterdag 19 maart 2005, 17.00–19.00 uur