Tentoonstelling — 14 mrt t/m 30 mei 2004

Toegang
Noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

Circa 70 werken, verworven tussen 1990 en 2002 door het Stedelijk Museum, te zien in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem.

Leidraad voor de selectie vormde een tweetal thematische invalshoeken waarmee veel kunst in de jaren negentig kan worden getypeerd: het lichamelijke en het sociale. 
Het lichamelijke bood menig kunstenaar een referentiekader om te laten zien hoe persoonlijke, private kwesties nauw verweven waren met maatschappelijke vraagstukken. 

Taal- en machtsstructuren, de consumptiemaatschappij en de dominante westerse ‘kunst’blik gaven eveneens aanleiding tot talloze geëngageerde projecten van kunstenaars. Kunst en leven staan in nauwe relatie tot elkaar in ‘Secrets of the ’90s’, waarbij opvalt dat autobiografische aspecten, zoals in de recente aanwinsten van Tracey Emin en Grayson Perry, niet worden geschuwd.

In de tentoonstelling, die is samengesteld door MMKA conservator Mirjam Westen, ligt de nadruk niet zozeer op formele maar op inhoudelijke aspecten. De thematische invalshoek vormt de leidraad, maar houdt daarmee geen pleidooi voor een eenduidige interpretatie van de geselecteerde werken. 

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan het werk Being Positive is the Secret of the '90s van Renée Kool. Met dit werk benadrukte Kool in 1991 de dubbelzinnige betekenis van het woord ‘positief’, dat zowel verwijst naar een verschuiving destijds van cynisme en de anything goes-houding naar een meer kritische en positieve instelling, als naar de negatieve implicatie die het begrip ‘positief’ door het HIV-virus had gekregen.

Behalve van Tracey Emin en Renée Kool, zal werk vertoond worden van onder anderen Tariq Alvi, Erzsébet Baerveldt, Rob Birza, Marlene Dumas, Nan Goldin, Benoît Hermans, Damien Hirst, Gilbert & George, Gillion Grantsaan, Remy Jungerman, Erik van Lieshout, Bjarne Melgaard, Boris Michailov, Timur Novikov, Antoniëtta Peeters, Grayson Perry, David Powell, Charlotte Schleiffert, Yinka Shonibare, Marc Quinn, Cindy Sherman en Lara Schnitger.

Op donderdag 1 april om 14.00 uur zal Mirjam Westen een lezing houden over de tentoonstelling. Plaats: Museum voor Moderne Kunst Arnhem.