Tentoonstelling — 7 aug t/m 15 okt 2008

Zeven jonge kunstenaars geven in het project Fencing the Museum de bouwschutting van het Stedelijk Museum elke twee maanden een heel ander aanzien. Zij beplakken de 108 meter lange schutting met hun werk in de vorm van A0-affiches en nemen daarvoor het historische publiciteitsmateriaal van het museum als uitgangspunt.

De kunstenaars onderzoeken met dit project de grens tussen kunst en publiciteit, met name het gebruik van artistieke beelden en de rol van de kunstenaar in de verschijningsvormen van het museum. Het project is een samenwerking met het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie.

De tweede kunstenaar in de serie is Juha Laatikainen (Finland). Zijn werk Cryptozoology is een zoektocht naar dieren die niet in hedendaagse zoölogische catalogi voorkomen. Zoals dieren waarvan aangenomen wordt dat ze uitgestorven zijn, aan de hand van de taxonomische identificatie van fossielen, of dieren die buiten de taxonomische orde staan. Van zulke dieren bestaat geen empirisch bewijsmateriaal maar wel allerhande mythes en legendes. Laatikainen neemt het werk van Bruce Nauman als inspiratiebron. Hij beschouwt ook Nauman als een mogelijk niet bestaand, reeds uitgestorven of mythisch dier: "Ik weet dat hij er is geweest, er zijn sporen die daarop wijzen. Er is zelfs een werk van Nauman in de collectie van het Stedelijk Museum, met als titel My Name As Though It Were Written on the Surface of the Moon. Het heeft geleid tot een proces van iets zichtbaar maken vanuit mijn en zijn passie om het probleem van de taal te begrijpen”.

Fencing the Museum reikt verder dan het tijdelijk verfraaien van een bouwplaats – het gaat om het aanwezig laten zijn van kunst in de publieke ruimte, op een plek die over ruim een jaar weer een belangrijk centrum voor moderne en hedendaagse kunst zal zijn. Met reden zijn dan ook jonge en veelbelovende kunstenaars uitgenodigd om hun artistieke visie te testen op de muur rond het Stedelijk, die in zekere zin gezien kan worden als de scheidslijn tussen museum en openbare ruimte.

Elke twee maanden wordt de schutting door een andere kunstenaar beplakt. De overige kunstenaars zijn: Joris Lindhout, Karin Hasselberg, Vincent Vulsma, Frank Koolen, Mark Kent en David Jablonowski (nu te zien in de tentoonstelling Deep Screen – Art in Digital Culture in Stedelijk Museum CS). Het project duurt t/m september 2009.
De schutting van het Stedelijk Museum loopt van de Paulus Potterstraat tot aan de bouwkeet aan de Van Baerlestraat. (De panelen rechts van de bouwkeet aan de Van Baerlestraat horen niet bij dit project, ze zijn eerder geïnstalleerd in opdracht van aannemer Midreth).

Het project is mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en stadsdeel Oud Zuid.