Tentoonstelling — 12 dec 2015 t/m 16 apr 2016

Eind 2015 presenteert het Stedelijk de allereerste tentoonstelling over Seth Siegelaub, een van de hoofdrolspelers van de vroege conceptuele kunst. Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art, geeft een overzicht van het leven en werk van deze kunstpionier, verzamelaar en uitgever. 

Siegelaubs revolutionaire opvattingen over de rol van de curator en het presenteren van beeldende kunst zijn tot op de dag van vandaag van grote invloed op verschillende generaties kunstenaars en tentoonstellingsmakers. Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art kijkt daarom niet alleen terug. Bijdragen van hedendaagse kunstenaars maken eveneens deel uit van tentoonstelling en Public Program.

Seth siegelaub

Seth Siegelaub (Bronx, New York, 1941 – Basel, 2013) verwierf bekendheid met een aantal baanbrekende projecten in de late jaren zestig in New York.  Met de January Show,  The Xerox Book en July, August, September 1969 weet hij precies de juiste presentatievormen te vinden voor de conceptuele kunst van die tijd. Zo kan een tentoonstellingsruimte ook een boek zijn, de campus van een universiteit, of zelfs de hele wereld. Siegelaub in 1969: “My gallery is the world now”. Zijn opvattingen sluiten nauw  aan bij de kunst van bijvoorbeeld Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, Carl Andre, Jan Dibbets, Douglas Huebler en Robert Barry, met wie hij intensief samenwerkt.

Siegelaub houdt zich ook bezig bezig met de politieke en sociale rol van kunstenaars. Samen met de jurist Robert Projansky stelt hij in 1971 het The Artist's Reserved Rights Transfer and Sale Agreement op, een contract dat kunstenaars de mogelijkheid biedt de rechten op hun werk te behouden na verkoop. 

Begin jaren 70 verlaat Siegelaub de kunstwereld  en vertrekt naar Europa. In Parijs zet hij de International Mass Media Research Center op, gericht op het onderzoek naar kritische theorieën over communicatie. Hij begint aan studies naar de werking van de linkse massamedia en wordt uitgever van o.a. How to read Donald Duck, Imperialist Ideology in the Disney Comic (van Armand Mattelart en Ariel Dorfmann).

Hij richt eind jaren 80 het Center for Social Research on Old Textiles op, dat zowel een verzameling van handgeweven textiel (inclusief hoofdtooien) als boeken  en ordonnanties over (oude, pre-industriële) textiel uit alle werelddelen omvat. Het ging Siegelaub niet alleen om het verzamelen van objecten, maar vooral van ideeën. “I am interested in the idea of being a point through which a lot of information goes in and out, in a way.”  

tentoonstelling

Deze tentoonstelling belicht de veelzijdige activiteiten van Seth Siegelaub op het gebied van de beeldende kunst, massamedia, politiek en textiel. Niet alleen zijn radicale tentoonstellingsprojecten met conceptuele kunstenaars worden onder de loep genomen, maar ook zijn minder bekende, evenzeer fascinerende projecten op het terrein van de (linkse) massamedia in de jaren zeventig, en het bibliografische onderzoek op  het gebied van de pre-industriële en niet westerse textiel. Uniek is zijn verzameling boeken over oude textiel en zijn textielcollectie. Deze omvat ruim 750 bijzondere objecten uit Europa, Afrika en Azië.

Public Program 

In navolging van de tentoonstelling Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art (12 Dec. 2015 – 17 Apr. 2016) organiseert het Stedelijk Museum een public program met lezingen en debat voor kritische theorieën en hernieuwde interpretaties van het werk van Seth Siegelaub. Het Forum-programma zal bestaan uit een serie van lezingen over een aantal spraakmakende projecten van Siegelaub zoals How To Read Donald Duck? Het tweede programma krijgt de vorm van een eendaags college over The Artist Contract.

stedelijk|forum, 19 Feb,  11 Mar, 18 Mar, 1 Apr, 2016
Close Reading Seth Siegelaub: How is Art History Made, How to Read Donald Duck, Curatorial Attitudes, Textiles
Taal: Engels
Locatie: Benedenzaal

- How is Art History Made, 19 feb 2016
- How to Read Donald Duck, 11 mrt 2016
- Curatorial Attitudes, 18 mrt 2016
- Textiles, 1 apr 2016

catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus, met een bijdragen van diverse kunstenaars, kunsthistorici en curatoren. Een belangrijk deel van deze ruim 300 pagina’s tellende publicatie zal bestaan uit een chronologie van het leven van Siegelaub. De vormgeving is in handen van Irma Boom.

De expositie en de catalogus worden samengesteld door Stedelijk Museum conservator Leontine Coelewij en Sara Martinetti, een Franse onderzoekster en tentoonstellingmaakster, die reeds enige jaren werkt aan haar PHD die Siegelaub tot onderwerp heeft.

Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de Stichting Egress Foundation/Marja Bloem, Amsterdam. Met dank aan Museum of Modern Art, New York en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er speelt in het Stedelijk Museum.

Met dank aan

De totstandkoming van Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Mondriaan Fonds.