Tentoonstelling — 18 mrt t/m 6 jun 2004

Toegang
Necessary. Send an e-mail to reservations@stedelijk.nl, stating your full name, e-mail address, telephone number, and the date of the program you want to attend.

Internationale tournee met hoogtepunten uit de Stedelijk-collectie na Shanghai nu in Singapore.

De tentoonstelling Encounters with Modernism is momenteel in het Singapore Art Museum te zien in het kader van de internationale kunsttournee The Past of the Present. 

Hiervoor is een selectie gemaakt van zo’n tachtig werken van zeventig kunstenaars uit de collectie van het Stedelijk. Bij elkaar toont deze selectie de belangrijke ontwikkelingen in de beeldende kunst van de tweede helft van de vorige eeuw, aangevuld met het werk van jongere kunstenaars en enkele moderne klassieken.

In Encounters with Modernism worden de werken van jonge kunstenaars en van een generatie daarvoor naast en tegenover elkaar geplaatst. In de verschillende ensembles (rond abstractie, expressionisme en conceptuele ontwikkelingen) ontstaan dialogen tussen de individuele kunstwerken, zodat het publiek zowel de verschillen als de parallellen kan onderscheiden.

Terwijl in het vroege modernisme regelmatig sprake is van een bewust afzetten tegenover heersende stromingen of tendensen, hebben kunstenaars na 1970 een minder dogmatische houding en is er ten opzichte van hun voorgangers eerder sprake van een acceptatie en zelfs toe-eigenen van de verworvenheden van het modernisme.

De collectie-tentoonstelling krijgt op deze manier een laboratoriumfunctie, waar het publiek verschillende verbanden kan leggen en met eigen ogen kan vaststellen hoe en op welke manier moderne kunst werd vormgegeven volgens verschillende concepten, met wisselende uitdrukkings- en verschijningsvormen. Tenslotte kan ook de vraag worden gesteld naar de waarde en betekenis van de individuele werken en of zij beantwoorden aan het innovatieve streven van het modernisme.

Door nadrukkelijk ook het werk van een jongere generatie kunstenaars in de tentoonstelling op te nemen, wordt het modernisme vanuit een actueel perspectief bekeken. Zo bevat Encounters with Modernism naast werk van generatiegenoten Kandinsky, Mondriaan en Picasso enerzijds en De Kooning, Newman en Pollock anderzijds, ook dat van Georg Baselitz, Marlene Dumas, Günther Förg, Gilbert & George, Douglas Gordon, Jeff Koons, Jannis Kounellis, Cindy Sherman, en Andy Warhol.

De reizende collectietentoonstelling is achtereenvolgens te zien in het Shanghai Art Museum (14 januari t/m 20 februari) en hetSingapore Art Museum (18 maart t/m 6 juni). Daarna vervolgt de karavaan zijn weg naar São Paulo (juli t/m september), Rio de Janeiro(oktober t/m december) en Chicago (fotografie).

Het Stedelijk Museum ziet in deze tournee een goede gelegenheid om publieksgroepen te bereiken in metropolen waar tot dusver weinig van dergelijk grote overzichten van de twintigste-eeuwse kunst te zien waren.

The Past of the Present wordt mede mogelijk gemaakt door de ABN AMRO. Uit de collectie hedendaagse kunst van de ABN AMRO Kunststichting is nog eens een vijftal schilderijen geselecteerd bij wijze van supplement op Encounters with Modernism.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met artikelen over de ontwikkeling van de (geometrische) abstractie, het expressionisme, de conceptuele kunst en de nieuwe kunstmedia.

Singapore Art Museum
71, Bras Basah Road
Singapore 189555
Republic of Singapore
Open: dagelijks 10.00-19.00
(Vrijdag tot 21.00 uur)