Tentoonstelling — 29 nov 2013 t/m 25 jan 2014

Groepstentoonstelling met werk van: Irwan Ahmett & Tita Salina, Maja Bekan, Zhana Ivanova, Jatiwangi Art Factory, Maryanto, Papermoon Puppet Theater, Read-in (Hyunju Chung, Annette Krauss, Serena Lee, Laura Pardo), Dušan Rodić, Vincent Vulsma en Wok the Rock.

Prijs
Gratis
Locatie
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59

Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert de tentoonstelling Made in Commons, een samenwerkingsproject met KUNCI Cultural Studies Center in Yogyakarta. Tien in Nederland en Indonesië gevestigde kunstenaars en -collectieven werkten er aan mee. Made in Commons is de eerste van vier presentaties in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam in samenwerking met kunstinstellingen uit niet-Westerse landen. Deze reeks maakt deel uit van het driejarige Global Collaborations-programma van het Stedelijk Museum.

Made in Commons is geïnspireerd door notie van commons en de relatie ervan met de hedendaagse kunst. De economische crisis en de kritiek op de privatiseringsgolf van de afgelopen decennia hebben ook effect gehad op de kunstpraktijk. Als antwoord daarop zijn veel kunstenaars vandaag de dag gemotiveerd door het begrip commons bij hun zoektocht naar een relevantie van de kunst, die de marktwaarde overstijgt.

“De notie van commons die in Made in Commons centraal staat, vat de verlangens samen naar een gedeelde toegankelijkheid tot en gemeenschappelijke verdeling van middelen als een alternatief op het paradigma van het marktdenken. Betrokkenheid met deze verlangens en hun neveneffecten is een gemeenschappelijk kenmerk van de werken in deze tentoonstelling” zeggen KUNCI directeur Ferdiansyah Thajib en projectcurator Kerstin Winking over de tentoonstelling.  

Geen van de tentoongestelde werken claimt per se een directe betrokkenheid met het discours rondom het begrip commons, maar alle raken aan onderwerpen die erin centraal staan: samenwerking, het (ver)delen van middelen, arbeid, eigendom, auteurschap, (artistieke) controle, participatie, uitwisseling van kennis, machtshiërarchie en decentralisatie.

De tentoongestelde werken dagen soms letterlijk uit tot actie en participatie. Zo heeft Wok the Rock 100 certificaten uitgedeeld die de ontvangers coauteur van zijn werk maken. Deze certificaten worden tentoongesteld in SMBA en daarna aan hun eigenaren teruggegeven. Vincent Vulsma onderzoekt in zijn werk op een kritische manier het begrip ‘samenwerking’. Zijn installatie laat zien hoe de universele behoefte aan slaap is gekoppeld aan de partnerschappen tussen verschillende bedrijven in Nederland en Indonesië. 

Door de samenkomst van een breed scala aan werken belicht de tentoonstelling Made in Commons kunst als een collectieve ofwel gemeenschappelijke praktijk. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat samenwerking een complexe onderneming is, vooral als de Made in Commons halverwege 2014 in Yogyakarta voortgezet met een programma van tentoonstellingen, performances, lezingen en andere evenementen. 

Bij de tentoonstelling in SMBA verschijnt een publicatie met toelichtingen op de artistieke uitgangspunten van het project en een essay door de Indonesische antropoloog Nuraini Juliastuti. Zij onderzoekt de wijze waarop het begrip commons in de Indonesische kunstpraktijk een rol van belang speelt.

Er is op donderdag 28 november ook een symposium rondom de tentoonstelling, klik hier voor meer informatie. 

Meer over Global Collaborations 

Global Collaborations is een driejarig project van het Stedelijk Museum. Het doel ervan is een goed geïnformeerde en genuanceerde blik te vormen op de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief. Het is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met experimentele en veelzijdige kunstinstellingen wereldwijd en omvat tentoonstellingen, publicaties, evenementen en een online platform. Het programma vindt plaats in het Stedelijk Museum en in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de projectruimte van het Stedelijk. Global Collaborations duurt tot eind 2015 en is geïnitieerd door Jelle Bouwhuis, hoofd Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, en projectcurator Kerstin Winking.  Global Collaborations/Made in Commons wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de royale steun van hoofdbegunstigers Stichting Ammodo en het Mondriaan Fonds, met additionele steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Prins Claus Fonds en Arts Collaboratory.

Voor meer info en andere programma's rondom Global Collaborations:
www.smba.nl