Tentoonstelling — 20 jun t/m 30 sep 2008

De Litouwse kunstenaar Deimantas Narkevicius (1964, Utena, Litouwen) is de winnaar van The Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art 2008.
Toegang
Noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

De Litouwse kunstenaar Deimantas Narkevicius (1964, Utena, Litouwen) is de winnaar van The Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art 2008. The Vincent Award, een prestigieuze prijs van 50.000 euro, werd vrijdag 12 september 2008 in Stedelijk Museum CS uitgereikt door Janusz Stanczyk, de ambassadeur van Polen, in aanwezigheid van Prinses Laurentien, voorzitter van de Europese Culturele Stichting. De Belgische kunstenaar Francis Alÿs (1959, Antwerpen, België) ontving de eerste Publieksprijs van The Vincent Award, uit handen van cabaretier en kunstliefhebber Thomas van Luyn.

Behalve op de presentatie in het Stedelijk Museum CS heeft de jury haar beslissing over wie de winnaar zou moeten zijn gebaseerd op het oeuvre en de praktijk van de kunstenaar. Belangrijke onderwerpen in het werk van Deimantas Narkevicius zijn de geschiedenis, het geheugen en moderniteit. De jury roemt de betekenis van het werk van Narkevicius voor de actuele kunst en het intellectuele debat van onze tijd. De jury beschouwt hem als een belangrijke persoonlijkheid die een sterke impuls geeft aan het culturele leven in zijn geboorteland Litouwen. Daarnaast signaleert ze dat zijn invloed zich veel verder uitstrekt: Narkevicius laat zien dat een begrip van de hedendaagse politiek-sociale situatie in Europa alleen mogelijk is als we ook opnieuw naar het verleden kijken.

In deze tentoonstelling zijn twee films van Deimantas Narkevicius te zien: The Head roert thema’s aan als kunstgeschiedenis en ideologie, en de rol van kunst in het verleden. The Dud Effect maakte hij speciaal voor The Vincent Award en heeft betrekking op politiek en oorlog. Deze combinatie van werken geeft een goed beeld van zijn kunstenaarspraktijk en levert vele lagen van betekenissen op.

Over de jury:

De jury van The Vincent Award bestaat uit zes professionals uit de Europese kunstwereld en wisselt per editie. De jury van deze editie bestaat uit: Manuel Borja-Villel (directeur Museo Reina Sofia, Madrid), Ian Dunlop (kunsthistoricus, Londen), Ingvild Goetz (Sammlung Goetz, München), Viktor Misiano (criticus en curator, Moskou), Beatrix Ruf (directeur Kunsthalle Zürich), onder voorzitterschap van Gijs van Tuyl (directeur Stedelijk Museum Amsterdam). De 53 kunstenaars van de longlist werden voorgedragen door correspondenten in Europa. Op basis daarvan stelde de jury de shortlist samen.

The Vincent Award: initiatief van The Broere Charitable Foundation

The Vincent Van Gogh Biennial Award for Contemporary Art in Europe, kortweg The Vincent Award, werd in 2000 ingesteld door The Broere Charitable Foundation ter nagedachtenis aan Monique Zajfen, een geliefde vriendin van de Broere familie. Zij was galeriehoudster van Galerie 121 in Antwerpen en haar betrokkenheid met en passie voor de hedendaagse kunst zijn opnieuw een stimulans om de aandacht te richten op talentvolle kunstenaars uit Europa. De prijs heeft mede tot doel om de communicatie in een vrij, verenigd en vreedzaam Europa te bevorderen.

Winnaar wordt gevolgd via The Monique Zajfen Collection

Gekoppeld aan The Vincent Award is The Monique Zajfen Collection, de collectie die The Broere Charitable Foundation in samenwerking met het museum opbouwt en die in langdurig bruikleen van het museum is gegeven. Het fundament van The Monique Zajfen Collection is gelegd met de aankoop van werken van de vorige prijswinnaars (Eija-Liisa Ahtila, Neo Rauch, Pawel Althamer en Wilhelm Sasnal) en wordt uitgebreid met substantiële aankopen van toekomstige prijswinnaars. Daarnaast worden ook andere aankopen gedaan op het gebied van hedendaagse kunst.

The Unanimous Life - Solo-tentoonstelling door Deimantas Narkevicius: 28/2 – 24/5/2009 – Van Abbemuseum, Eindhoven

De solotentoonstelling The Unanimous Life, vanaf 28 februari 2009 in het Van Abbemuseum, onderzoekt de poëzie van het collectieve geheugen aan de hand van dertien video-werken van Deimantas Narkevicius (Litouwen, 1964).

Gastconservator: Chuz Martinez
De tentoonstelling The Unanimous Life is een samenwerking tussen Reina Sofia, Madrid, het Van Abbemuseum, Eindhoven, Kunsthalle Bern, Hessel Art Museum, Bard College, New York en het Contemporary Art Center in Vilnius.
Catalogus (Engels / Spaans) met bijdragen van Boris Buden, Gerald Raunig, Christa Blumlinger, Dieter Roestraete, Chus Martínez [et al.].

The Vincent Award 2008 is een prestigieuze Europese prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een kunstenaar met grote relevantie voor de hedendaagse kunst. Genomineerd voor deze editie waren: Francis Alÿs, Peter Friedl, Liam Gillick, Deimantas Narkevicius en Rebecca Warren. Zij hebben ieder een indrukwekkend oeuvre opgebouwd, dat persoonlijk is maar ook gericht op de maatschappij. Zowel Alÿs, Gillick, Narkevicius als Warren hebben speciaal voor The Vincent Award nieuw werk gemaakt. Peter Friedl trok op 19 juni zijn bijdrage terug.