Tentoonstelling — 22 okt 2004 t/m 29 jan 2005

Toegang
Noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

Groepstentoonstelling naar aanleiding van de toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie.

Stedelijk Museum CS presenteert in ‘Time and Again’ werk van zes kunstenaars en een collectief die zich richten op verschillende tijdservaringen en een actuele kijk op de geschiedenis. 

Dit zijn: Little Warsaw (Bálint Hávas, András Gálik), Ján Mancuška, Deimantas Narkevicius, Paulina Olowska, Roman Ondák, Tadej Pogacar en Wilhelm Sasnal.

Time and Again, een presentatie waarin visies van enkele toonaangevende hedendaagse kunstenaars op de geschiedenis centraal staan, komt op een moment dat de belangstelling voor kunst uit Oost- en Midden-Europa groeit. De tentoonstelling toont recent en nieuw werk van zes kunstenaars en een collectief uit deze regio. De kunstenaars in Time and Again refereren op gekleurde wijze aan belangrijkemomenten in de lokale geschiedenis. Deze momenten zijn echter niet los te zien van een bredere historische context van uiteenlopende ideologieën en utopieën.

Van de Litouwse kunstenaar Deimantas Narkevicius gaat een nieuwe filminstallatie in première: Once in the XX Century, die na de opening van de expositie ook in Tate Modern wordt vertoond. 

De Poolse Paulina Olowska heeft speciaal voor Time and Again onderzoek gedaan naar het werk van Malevich in de collectie van het Stedelijk Museum en dit als referentie gebruikt voor haar Accidental Collages. Olowska wil met haar collages duidelijk maken dat historische avant-gardes nog steeds als impuls voor vandaag de dag gelden. 

Wilhelm Sasnal, eveneens afkomstig uit Polen, toont een selectie van recente schilderijen en opnames van een nieuwe film die zich in de mijnen van Silezië afspeelt. 

Roman Ondák’s Silence Please is een performatief werk waarin hij bezoekers de geschiedenis van het Stedelijk Museum wil laten ervaren. 

De Tsjech Ján Mancuška toont een nieuwe installatie waarin vertellingen en reconstructies een belangrijk thema zijn. 

Tadej Pogacar presenteert zijn project Tales of Two Cities, dat sinds 2000 loopt, in een nieuwe opstelling. In dit project volgt hij de overgang van communisme naar kapitalisme in twee naburige Sloveense steden. 

Het Hongaarse collectief Little Warsaw heeft speciaal voor Time and Again een nieuw werk gemaakt waarin een revisie op het verleden in een hedendaagse context gepresenteerd wordt.

Publicaties
Bij het programma van Who if not We…? verschijnt een publicatie bij Artimo met essays van onder anderen Étienne Balibar, Ole Bouman, Boris Groys, Slavoj Zizek e.a. (EN, 30 Euro).

Deze publicatie wordt gepresenteerd op de opening van Time and Again.

Bij Time and Again verschijnt tevens Stedelijk Museum Bulletin nr. 5, met daarin onder meer een toelichting op de tentoonstelling door Leontine Coelewij, een essay door criticus Jan Verwoert en een interview met Olowska door Dominic van den Boogerd (NL/EN, 5 Euro).

Time and Again is onderdeel van het beeldende kunst programma 'Who if not we…?' van Thinking Forward, het cultureel programma in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie 2004. 
Thinking Forward bestaat uit diverse culturele activiteiten in Nederland en in de tien nieuwe lidstaten van de EU. Thinking Forward is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is ontwikkeld in opdracht van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en de Mondriaanstichting.

'Who if not we…?' bestaat uit zeven nieuwe tentoonstellingen en een aantal aanvullende projecten in Europa. De voornaamste motivatie van dit programma is te onderzoeken hoe kunst een rol kan spelen in de huidige sociale en politieke ontwikkelingen.

Zie ook www.thinkingforward.nl

SMCS op 11
In het kader van Who if not we...? vindt op 22 en 23 oktober een serie gesprekken plaats met toonaangevende kunstenaars, curatoren en theoretici uit Midden- en Oost-Europa