Gespecialiseerde restauratoren zorgen ervoor dat de collectie van het Stedelijk Museum in goede conditie verkeert. De meer dan 100.000 objecten in alle soorten en maten vragen om een specifieke aanpak.

  • Restaurator Monica Marchesi controleert de conditie van 'La Perruche et la sirène' van Henri Matisse in het Van Gogh Museum.
  • Detailopname bij behandeling van een Rietveld-stoel
  • Verlijming van glasbreuk in glas-in-loodraam van Joep Nicolas
  • Stagiaire Kate Moomaw werkt aan 'Colonne' van Martial Raysse

WERKZAAMHEDEN RESTAURATOREN

De afdeling Restauraties houdt zich onder meer bezig met de behandeling en het bijbehorend onderzoek van de kunstwerken, het uitvoeren van conditiecontroles en het verzorgen van binnenkomende en uitgaande bruiklenen. Ook is de afdeling sterk betrokken bij de inrichting van tentoonstellingen. Om een goed overzicht te krijgen van de staat van de collectie, leggen de restauratoren in conditiecontrolelijsten vast wat de toestand is van het kunstwerk, welke materialen en technieken zijn gebruikt en hoe het werk gepresenteerd moet worden. Op systematische wijze worden de gegevens gebruikt voor de planning van onder andere behandelingen en onderzoek. De preventieve conservering, het voorkomen van schade, behoort ook tot het werk van de restaurator. Bij het bepalen van de juiste klimatologische omstandigheden en de specifieke manier van opslag en hanteren, werken restauratoren nauw samen met de afdeling Art Handling. De grote collectie en de materiële diversiteit heeft tot gevolg dat - naast een vast team van restauratoren - ook regelmatig wordt gewerkt met externe specialisten. Verder zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstituten als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), restauratieopleidingen in binnen- en buitenland, en andere musea.