Onderdeel van de
tentoonstelling

Freedom of Movement Gemeentelijke kunstaankopen 2018

25 nov 2018 t/m 17 mrt 2019

Profiel — 23 nov 2018

De werken in Isabelle Andriessens installatie Tidal Spill maken korte metten met het hele idee van bestendigheid dat een sculptuur doorgaans oproept. Haar sculpturen zweten, stollen en druipen. Ze reageren ook op elkaar: als de ene sculptuur een chemische substantie afscheidt, beginnen andere te roesten en te kristalliseren. Deze veranderingen zijn het gevolg van mechanische en chemische ingrepen van de kunstenaar, die gefascineerd is door hoe een materiaal zich houdt en reageert tijdens een expositie of in opslag. Tidal Spill fungeert als een levend systeem waarin de afzonderlijke sculpturale vormen op elkaar reageren zonder dat daar een mens aan te pas komt. Door van haar sculpturen te eisen dat deze een geheel eigen leven kunnen leiden, ondergraaft Andriessen het onderscheid tussen mens en object dat van oudsher bepalend is geweest voor het maken en ervaren van kunst.

Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist ©Pierre Antoine
Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist ©Pierre Antoine

Op de keramische huid van haar werken tekenen zich koorts, tumoren en zweren af, alsof ze zijn geïnfecteerd met een virus. Andriessen noemt deze werken ‘zombie-sculpturen’, vanwege de manier waarop hun mensachtige metabolisme de grenzen aftast van wat leeft en niet leeft.

  • Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist
    Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist
  • Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist
    Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist
  • Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist
    Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist

De sculpturen lijken aan een onverklaarbare ziekte te lijden, maar spiegelen de processen waarmee organische en anorganische materie nieuwe vormen van leven laten ontstaan. Aan de hand van Tidal Spill overdenkt Andriessen hoe de wereld er in de verre toekomst uit kan zien als er geen mensen meer zijn, maar alleen nog materialen als plastic, aluminium, rubber en andere kunstmatige, niet-afbreekbare chemicaliën. Ze stelt zich dit landschap voor, vol van de bijproducten van industrie en nijverheid, als een genadeloze vorm van het sublieme.

Bij het maken van haar beelden werkt Andriessen in de meest uiteenlopende media, die elk in een andere relatie tot de tijd en de omgeving staan. Aardse, prehistorische materialen zoals keramiek worden gecombineerd met metalen en industrieel plastic, waardoor haar werk weet uit te stijgen boven de logica van verleden, heden en toekomst. Andriessens beelden pleiten voor een beter begrip van de wisselende en vaak onvoorziene manier waarop de tijd inwerkt op kunstmatige materialen. De kunstenaar vervaagt de grenzen tussen haar werk en de omgeving nog verder door elementen als geur en geluid te introduceren. In dit werk erkent Andriessen dat objecten met recht zelfstandig kunnen functioneren en plaatst ze vraagtekens bij een kunstgeschiedenis waarin de menselijke subjectiviteit centraal staat.

Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist
Isabelle Andriessen, Tidal Spill (series of 4), 2018, Ceramics, aluminum, metal, chemicals courtesy the artist

Over de kunstenaar

Isabelle Andriessen (geb. 1986, Nederland) heeft gestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de School of the Art Institute of Chicago en de Malmö Art Academy. Ze was onlangs artist-in-residence aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Haar werk was eerder te zien in instellingen als Lafayette Anticipations, Parijs; Hotel Maria Kapel, Hoorn; CAB Art Center, Brussel; Van Abbemuseum, Eindhoven; Galleri CC, Malmö en Skulptur Bredelar.