De collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam omvat meer dan 100.000 kunstwerken en objecten. Het Stedelijk Museum leent deze kunstwerken en objecten graag uit aan (tentoonstellingen van) collega-musea en beeldende kunstinstellingen in binnen- en buitenland. Op deze pagina vind je meer informatie hierover.  

 1. Doorlooptijd aanvraag
 2. Aanvraag indienen 
 3. Beoordeling  
 4. Kosten 
 5. Voorwaarden 
 6. Loan fee 
 7. Vragen? 
 8. Zoeken in database 

DOORLOOPTIJD AANVRAAG 

We adviseren om de aanvraag zo snel mogelijk te doen, op zijn minst 9 maanden voorafgaand aan de openingsdatum van de tentoonstelling. Aanvragen die korter dan 9 maanden voor de openingsdatum van de tentoonstelling worden ingediend worden wel in behandeling genomen, maar de korte termijn kan reden zijn tot afwijzing van de bruikleenaanvraag. Voor de beoordeling van een aanvraag hanteert het Stedelijk Museum een periode van 8-12 weken. 

AANVRAAG INDIENEN 

Stap 1. Informatie verzamelen 

Onderstaande informatie hebben we in alle volledigheid nodig om het verzoek in behandeling te kunnen nemen: 

 • Naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager en de organisator
 • De titel van de tentoonstelling en een beschrijving van de motivatie of het doel van de tentoonstelling 
 • De begin- en-einddatum van de tentoonstelling, inclusief alle venues (indien van toepassing)
 • De locatie van de tentoonstelling, inclusief alle venues (indien van toepassing)
 • De werken die in bruikleen worden gevraagd: titel, kunstenaar en inventarisnummer (voor zover bekend) 
 • Een faciliteiten rapport voor alle locaties/venues, inclusief beveiligingsvoorschriften, omgevingsvoorwaarden en lichtcondities (tenzij regelmatig van het Stedelijk Museum Amsterdam wordt geleend)
 • Mogelijkheid van een immuniteitsverklaring tegen beslaglegging 

Let op: Stedelijk Museum Amsterdam leent normaal gesproken maximaal 10 werken per aanvraag. Ben je geïnteresseerd in meer dan 10 objecten, neem al eerste contact met de registrar op alvorens je een verzoek ingediend wordt. Dit kan via registrar@stedelijk.nl. 

Stap 2. Aanvraag indienen 

We ontvangen de aanvraag bij voorkeur per e-mail via registrar@stedelijk.nl, met als onderwerpregel: Bruikleenaanvraag [titel tentoonstelling en plaats]. Graag alle informatie over de aanvraag als attachment meesturen.
Het is ook mogelijk om de aanvraag per post te sturen:

Stedelijk Museum Amsterdam
T.a.v. Registrar Bureau | Bruikleenaanvraag
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam
The Netherlands

BEOORDELING  

Alle bruikleenverzoeken worden voorgelegd aan een team van museale en collectie management experts in samenspraak met de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. De uiteindelijke beslissing over de bruikleen ligt bij de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Sleutelcriteria zijn:  

 • De relevantie van de verzochte werken voor de tentoonstelling
 • De beschikbaarheid van de werken in de gevraagde periode
 • De geschiktheid van de werken voor reizen en vertoning
 • Het betrokken administratieve en technische werk in het kader context van het eigen publieks- en tentoonstellingsprogramma van het museum

KOSTEN 

Alle kosten verbonden aan de leningen zijn voor bruikleennemer. Voor nadere bijzonderheden van onze kostenbijdrage verwijzen naar ons kostenoverzicht (link). Het transport en verblijf van het bruikleen zal in principe door het Stedelijk Museum Amsterdam worden verzekerd, voor rekening van de bruikleennemer. Indien een toegezegd bruikleen binnen een maand voor de transportdatum door de bruikleennemer wordt geannuleerd wordt een annuleringsvergoeding van € 150 of meer in rekening gebracht, dit op basis van de reeds gemaakte kosten.
Het Stedelijk Museum staat altijd open voor het bespreken van contracten voor een bruikleen of object aan niet-museale organisaties op geval per geval basis.

Kostenoverzicht [PDF]

 VOORWAARDEN 

 • Het Stedelijk Museum Amsterdam bepaalt hoe de werken worden verpakt. 
 • De keuze van het transport moet door de bruikleennemer vooraf met het museum worden besproken. Het Stedelijk Museum houdt zich het recht voor een specifieke transporteur voor te schrijven. 
 • Specifieke voorwaarden met betrekking tot conservering of het vertonen van de werken worden in overweging genomen tijdens het besluitvormingsproces. De voorwaarden dienen te worden bevestigd voordat de bruikleen is overeengekomen. 
 • Een immuniteitsverklaring tegen beslag en vervolging is vereist voor alle bruiklenen die naar het buitenland reizen. 
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam gebruikt eigen bruikleenovereenkomsten waarin alle afspraken vastgelegd worden. 

LOAN FEE

In enkele gevallen zal er een loan fee worden gevraagd voor bruiklenen aan niet museale instellingen.  

VRAGEN?

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem voor algemene informatie over de bruikleenprocedure contact op met registrar@stedelijk.nl

Voor het gebruik van fotomateriaal helpt een medewerker beeldbank graag via repro@stedelijk.nl

ZOEKEN IN DE DATABASE 

Tot slot, moedigen we potentiële bruikleennemers aan voor het indienen van een verzoek eerst de collectie te raadplegen. Misschien vindt u objecten in de online database van het Stedelijk Museum, waarin 30% van het bezit van het Stedelijk Museum is opgenomen. Vanwege copyright beperkingen is het niet mogelijk onze complete collectie online te raadplegen. Dit kan echter wel ter plaatse in onze bibliotheek. Voor advies in de keuze van de werken kunt u contact opnemen met de collectieconservator van de desbetreffende afdeling via registrar@stedelijk.nl