Nieuws — 31 okt 2017

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft, als tweede museum ter wereld, het internationaal erkende duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use behaald. Vanochtend is het ingelijste certificaat door assessor Marleen Lubberding van W4Y (We 4 You) uitgereikt aan Ben Mulders (Hoofd Gebouwbeheer) en Christian Taal (Manager Facilities & Veiligheid) van het Stedelijk Museum. Door de groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is het Stedelijk in 2015 het project Stedelijk Groen begonnen. Vanuit het project zijn energiebesparende mogelijkheden verkend en is een interne bewustzijnscampagne gestart met als resultaat het behalen van het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use met de status “very good”.

Het Breeam-NL In-Use certificaat wordt overhandigd. Foto: Tomek Dersu Aaron Whitfield

Het meetinstrument BREEAM-NL In-Use beoordeelt de duurzaamheidsprestatie van bestaande (museum)gebouwen. Daarbij wordt gelet op drie onderdelen: het gebouw, het beheer en het gebruik. Verschillende duurzaamheids-categorieën worden hierbij in acht genomen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

duurzame inspanningen

Binnen het Stedelijk zijn diverse maatregelen getroffen met het oog op duurzaam ondernemen. Tijdens de renovatie van het gebouw is een warmte-koude opslag aangebracht waarbij duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen in de bodem en later hergebruikt. Binnenkort wordt een CO2-klimaatsturing aangebracht die zich aanpast op het aantal bezoekers; bij weinig bezoekers wordt de luchtverversing afgeknepen en vice versa. Dit zorgt voor een forse energiebesparing. Ook onder de medewerkers wordt gewerkt aan bewustwording middels bewustzijn-stickers, een duurzaamheids­challenge en het inrichten van zogeheten ‘afvalstraten’ voor het scheiden van afval. Ook in de toekomst blijft het Stedelijk naar nieuwe mogelijkheden kijken om nog duurzamer te worden. 

Naast bekende ideeën als het plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van LED-verlichting in de tentoonstellingszalen, bekijken we ook de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame en recyclebare tentoonstellingsmaterialen, het terugdringen en hergebruiken van folders, het aanbieden van duurzame en lokale gerechten bij de horeca en het reduceren van het waterverbruik in de toiletgroepen.

— Christian Taal (Manager Facilities & Veiligheid)

noot voor de redactie

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Press Office van het Stedelijk Museum, 020 - 573 2660 / 662 of pressoffice@stedelijk.nl