Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert, in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie: Refuge – fleeing, flowing leaking. Dit is een grootschalig, meerdaags event met conferenties, dynamische performances en interdisciplinaire interventies door het gehele museumgebouw en een feestelijke vrijdagavond.

Locatie
Stedelijk Museum Amsterdam
Datum
22 t/m 25 maart
Toegang
Ticket Uncut (museumticket)
Ticket Studium Generale
Ticket Friday Night

Refuge – fleeing, flowing, leaking

Menselijke en niet-menselijke dieren zoeken een toevluchtsoord vanwege oorlog, terreur, honger, uitbuiting, klimaatverandering, of door structurele vormen van alledaagse onderdrukking en uitsluiting. Je kunt een schuilplaats vinden in een kamp, schuilkelder, veilige ruimte, in een lichaam, staat van zijn, gemoedstoestand. Of je vlucht in een (zelfgekozen) familie, gemeenschap, beweging, of collectiviteit.

Deze editie van Studium Generale en Uncut beschouwt het fenomeen van toevlucht niet alleen als een concrete en fysieke constructie in een gewelddadige of giftige realiteit, maar ook als een potentiële affectieve ruimte of een zorgzaam lichaam. Er wordt bekeken hoe beperkende systemen (ideologieën, staten, instellingen, academies, machines...) onvoorspelbaar stromen en lekken, van waaruit vluchtlijnen kunnen ontstaan.

Hoe kunnen we van daaruit lichamen herbergen en verbinden en schuilplaatsen creëren voor affectieve en dissidente stemmen?

Programma

De jaarlijks terugkerende samenwerking tussen het Stedelijk Museum en de Rietveld Academie bestaat uit twee onderdelen. Studium Generale presenteert een vierdaagse conferentie waarbij verschillende curatoren een dag vullen met uiteenlopende artistieke perspectieven op het thema Refuge – fleeing, flowing, leaking. Uncut is een tentoonstelling met projecten van studenten en collectieven gerelateerd aan dezelfde thematiek. Deze presentatie culmineert in een feestelijke Friday Night op 24 maart met performances, talks en muziek.

Meer over Uncut

Aan de hand van het thema Refuge – fleeing, flowing, leaking van Studium Generale ontwikkelen Rietveld studenten projecten voor Rietveld Uncut. In deze studentenprojecten en in de uitkomsten van workshops door onder andere Rainbow Soulclub, Elisa van Joolen in samenwerking met de feministische organisatie Tesselschade- Arbeid – Adelt, en Yara Saïd, komen het denk- en maakproces naar aanleiding van dit thema samen. Rietveld Uncut wordt op Friday Night 24 maart geactiveerd met een speciaal programma van performances en interventies.

Meer info

Ticket Uncut (museumticket)
Ticket Friday Night

Meer over Studium Generale

Studium Generale is een jaarlijks terugkerend trans-disciplinair theoretisch programma voor Rietveld studenten en medewerkers en voor een breder belangstellend publiek. Studium Generale wil laten zien hoe kunst en design samenhangen met andere domeinen, dit jaar in relatie tot het theoretische kader van Refuge – fleeing, flowing, leaking.

Meer info

Ticket Studium Generale