Dankzij onze partners kan het Stedelijk Museum Amsterdam aan de top blijven staan als één van de beeldbepalende musea van Nederland. Onze partners maken het mogelijk dat het museum door ruim 700.000 bezoekers per jaar, waarvan een groot deel jongeren, als dé plek wordt beschouwd om moderne en hedendaagse kunst en vormgeving te beleven en ontdekken. Onze partners delen de overtuiging, dat het Stedelijk met de wereldberoemde collectie, de inspirerende tentoonstellingen en vele educatieve programma’s, nieuwe inzichten biedt - op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Met dat perspectief voor ogen ziet het Stedelijk Museum, samen met onze ‘Stedelijk partners’, de toekomst met vertrouwen én nieuwsgierigheid tegemoet.

Onze partners

Mastercard

Mastercard steunt het Stedelijk Museum om kunst toegankelijker te maken voor een breed publiek.

Door Mastercard wordt een nieuwe serie omarmd die het museum in het aankomende culturele seizoen lanceert: ‘Meet the Masters’, waarin het bredere publiek kennis kan maken met het werk en het leven van invloedrijke kunstenaars als Bruce Nauman, El Anatsui en Remy Jungerman.

"Kunst biedt mensen inspiratie, troost en reflectie. Wij delen de passie voor kunst en cultuur en zijn verheugd om vier iconen in de Nederlandse museumwereld, die onlangs heropend zijn, te ondersteunen. Met unieke fysieke en digitale ervaringen willen we kunst voor een nog breder publiek beschikbaar maken."
Jan-Willem van der Schoot, Country Manager Mastercard Nederland.

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum over de nieuwe samenwerking: “We zijn ontzettend blij met Mastercard als partner. Het Stedelijk staat niet alleen voor eigenzinnigheid, maar ook voor betrokkenheid en toegankelijkheid, en wij zijn er altijd op uit onze bezoekers een onbetaalbare ervaring te geven. Met Mastercard delen we de ambitie om kunst te introduceren bij een breed publiek. Voor de “Meet the Masters”-serie die we in het najaar lanceren zouden we ons dan ook geen betere partner kunnen wensen.


Polestar

Het Stedelijk en Polestar bundelen hun krachten in een meerjarig partnership. Ze gaan een partnerschap aan om het milieubewustzijn in de samenleving te vergroten. Beiden onderzoeken hoe vormgeving bijdraagt aan duurzame oplossingen en slaan de handen ineen om de overgang naar een groene toekomst te versnellen. De komende jaren zal het Stedelijk met het Zweedse elektrische automerk een programma opzetten van verschillende events over vormgeving, duurzaamheid en innovatie.

Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam: “In het Stedelijk voeren we het gesprek van morgen. We geven een platform aan vormgevers en kunstenaars die dankzij duurzame, creatieve en andere oplossingen de industrie een impuls kunnen geven. Zij leren ons anders te kijken naar de wereld. We zijn ontzettend blij een meerjarig partnership aan te gaan met Polestar dat op een vergelijkbare manier de uitdagingen in de wereld met goed design, innovatie en lef aangaat. We kijken ernaar uit de krachten te bundelen om de weg naar een duurzame samenleving te versnellen.


ABN AMRO

Het Stedelijk Museum Amsterdam en ABN AMRO gaan een meerjarig partnerschap aan met als doel gelijke kansen en inclusie binnen de culturele sector te bevorderen.  

De nieuwe partner omarmt onder andere het succesvolle Blikopeners-programma. Het Stedelijk neemt jaarlijks 15 nieuwe Blikopeners uit heel Amsterdam aan. De open-minded jongeren zijn tussen de 15 en 19 jaar, van scholieren tot studenten en starters, die een jaar lang werken bij het museum. De Blikopeners hebben letterlijk een open 'blik' en een open mind voor kunst, vormgeving en het museum. Zij openen 'blikken' van anderen door hun persoonlijke kijk op kunst te delen.  

Ook verbindt ABN AMRO zich aan de doelstelling van het Stedelijk om een betere representatie van vrouwelijke kunstenaars in het museum te krijgen. De bank ondersteunt de komende jaren een aantal tentoonstellingen van vrouwelijke makers. Daarnaast zet ABN AMRO zich in om de verduurzaming van het Stedelijk te versnellen. ABN AMRO ondersteunt het Stedelijk bij het aanscherpen van haar milieubeleid.

Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam: “We zijn ontzettend blij dat ABN AMRO ons als partner helpt om onze missie op het gebied van kansengelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid te realiseren. Dankzij de ondersteuning kan het museum de ambities voor deze belangrijke pijlers sneller verwezenlijken.”  

Sander Bestevaar, Hoofd Partnership, Events & Foundations ABN AMRO: “Wij zijn blij om het Stedelijk Museum Amsterdam opnieuw toe te voegen aan onze Kunst en Cultuur sponsorportefeuille. Met dit maatschappelijke partnership willen wij Stedelijk Museum Amsterdam helpen om te versnellen op het gebied van gelijke kansen en duurzaamheid. Als jarenlange partner binnen de sport, maatschappij en kunst- en cultuursector weten wij dat sponsoring een positieve bijdrage levert aan het realiseren van ambities. We kijken uit naar de realisatie van de gezamenlijk benoemde projecten.” 


TEIJINRabobank

Sinds 2011 investeert de Rabobank Amsterdam samen met het museum in cultuurparticipatie onder Amsterdamse jongeren en dringen we met onze programma’s steeds dieper in de haarvaten van de samenleving. De nadruk van het partnerschap ligt specifiek op families en programma’s voor het primair- en voortgezet onderwijs. De partners versterken in wederzijds respect elkaar in hun missies , waarin de inhoud leidend is. Maatschappelijke betrokkenheid, educatie, toegankelijkheid, diversiteit en onderlinge verbondenheid vormen de kern van de gezamenlijke strategische doelstellingen. Strevend naar meetbare maar ook inspirerende en duurzame resultaten.


Prowinko

ProWinko is een grote steun geweest voor het Stedelijk bij een aantal bijzondere projecten. Het bedrijf steunde de spraakmakende tentoonstelling van Jordan Wolfson in 2016 en 2017 waarbij twee animatronics werden gepresenteerd. Ook het indrukwekkende werk van Barbara Kruger dat als onderdeel van Stedelijk Base tot 7 augustus 2022 te zien was, zou het Stedelijk niet zonder ProWinko kunnen realiseren.


Aedes

Aedes en zijn oprichter Paul Geertman zijn al lange tijd aan het Stedelijk Museum verbonden. In het bijzonder op het gebied van videokunst is de samenwerking zeer sterk. Aedes heeft in 2015 de tentoonstelling Ed Atkins – Recent Ouija mede mogelijk gemaakt. Voor het Stedelijk een bijzondere erkenning van zijn artistieke ambities.