Korte documentaire over de restauratie van werken van kunstenaar Jean Tinguely uit de collectie van het Stedelijk. De restauratie is mogelijk gemaakt dankzij een particuliere schenking.

De steun van particulieren is onmisbaar voor het Stedelijk. Het museum is in 1895 zelfs opgericht door vermogende Amsterdammers. Nog altijd zijn onze begunstigers onontbeerlijk voor de toekomst en daarom betrekken wij u er graag bij. Er zijn diverse mogelijkheden om te schenken. U kunt eenmalig (kunst) schenken of een periodieke gift doen. Ook kunt u het museum opnemen in uw testament of een Fonds op Naam oprichten. 

Stedelijk Museum Fonds

Het Stedelijk Museum heeft een onafhankelijk steunfonds, het Stedelijk Museum Fonds, waarmee we particulieren aan ons willen verbinden die het museum substantieel en voor de lange termijn willen ondersteunen. Het Stedelijk Museum Fonds heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat beslist over de allocatie van de aan haar toevertrouwde gelden, waar de directie van het museum aanvragen voor indient. Het heeft tot doel aankopen, restauratie, onderzoek, educatieve projecten en tentoonstellingen mogelijk te maken.

Bijzondere giften

Fondsen op Naam

Het instellen van een Fonds op Naam is mogelijk vanaf een schenking van € 100,000. U kunt zowel de naam als de doelstelling van uw Fonds op naam zelf bepalen. Wij gaan graag met u in gesprek om uw wensen te bespreken zodat uw gift zo goed mogelijk gestalte geeft aan uw en onze wensen.  

Nalaten

Via een erfstelling of legaat kunt u ook na uw overlijden van grote betekenis zijn voor het Stedelijk. Ook kunt u bij testament een Fonds op Naam oprichten. Een dergelijk voornemen kunt u te allen tijde aan ons kenbaar maken. 

Kunst schenken 

Wellicht overweegt u een kunstwerk aan het museum te schenken en hiermee de collectie van het Stedelijk te verrijken. Het is ook mogelijk een deel van de erfbelasting te voldoen door het schenken van kunst. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Periodieke giften

Curator Circle & International Collector Circle

Wanneer u besluit het museum gedurende ten minste vijf jaar met een periodieke gift te steunen, nodigen we uit toe te treden tot de Curator Circle of de International Collector Circle. Meerjarige steun biedt het museum zekerheid voor de lange termijn.

Bestuur Stedelijk Museum Fonds

 • Martijn Sanders (voorzitter)
 • Melanie van Ogtrop (secretaris)
 • Bob Drake (penningmeester)
 • Marlies Cordia 
 • Janneke Dreesmann
 • Frank Thuis

Rekeningnummer: NL 52 RABO 0186708017 t.n.v. Stichting Stedelijk Museum Fonds

Begunstigers 
Het Stedelijk Museum Fonds is zijn Begunstigers veel dank verschuldigd: 

 • Stg. Hartwig Foundation 
 • Don Quixote Foundation
 • Olga en Max Vorst
 • Lauren en Richard Nijkerk
 • All Art Initiatives
 • Brook Foundation
 • Joe en Marie Donnelly  
 • Familie de Heus
 • Tijl Aankoop Fonds
 • Bob en Renee Drake 
 • Marc en Janneke Dreesmann-Beerkens 
 • Ferdinand J. Ter Heide 
 • Leo en Elsbeth Hertz Foundation 
 • Joost en Marcelle Kuiper
 • Alex Mulder 
 • Melanie en Robert Jan van Ogtrop-Quintus 
 • Pim en Antoinette Polak
 • Rob Jan Renders
 • Alexander Roepers
 • Triton Collection Foundation 
 • 1000 Steps 
 • Jan Wulf en Michèle van Alkemade-Deiters 
 • Menno Antal en Michaela Bartels
 • Walter A. Bechtler Stiftung
 • Jan en Francisca Benthem 
 • Hendrik Jan Biemond en Abdelkader Nassiri 
 • Jan Grosfeld en Jetske Homan van der Heide 
 • Derk en Anne-Jule Haank-Grondijs 
 • Salomon de Jong Stichting 
 • Marsha Plotnitsky 
 • Willem Sijthoff en Machteld Vos 
 • De heer en mevrouw Smit-Schulting 
 • Frank en Claartje Thuis-Kruijff
 • Anonieme begunstigers

Meer weten?
Neem contact op met

 • Foto: Ernst van Deursen
  Kyra Wessels
  k.wessels@stedelijk.nl
  +31(0)205732710