kunst rietveld academie

Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam het programma Technodiversity – Beyond Datafication and Digital Colonialism. Dit meerdaagse evenement bestaat uit conferenties, een tentoonstelling van Rietveld-studenten en een feestelijke Friday Night. Er zijn lezingen, presentaties, screenings en performances van internationale kunstenaars, theoretici en Rietveld-studenten.

Locatie
Stedelijk Museum Amsterdam
Datum
20 t/m 24 maart 2024
Taal
Engels
Toegang
Tickets Studium Generale Tickets Friday Night

De jaarlijks terugkerende samenwerking tussen het Stedelijk Museum en de Rietveld Academie bestaat uit twee onderdelen: een conferentie (20 en 21 maart) en een tentoonstelling (20 t/m 24 maart). Studium Generale presenteert een tweedaagse conferentie waarbij twee curatoren elk een dag vult met uiteenlopende artistieke perspectieven op het thema Technodiversity – Beyond Datafication and Digital Colonialism. Rietveld Uncut is een tentoonstelling met projecten van studenten en collectieven gerelateerd aan dezelfde thematiek. Deze presentatie culmineert in een feestelijke Friday Night op 22 maart met performances, interventies en muziek. 

TECHNODIVERSITY – BEYOND DATAFICATION AND DIGITAL COLONIALISM

Het centrale thema van dit jaar is technodiversiteit. Hoe kunnen we ons verzetten tegen datakolonialisme en alternatieve technologieën produceren? Dit concept kan inzichten verschaffen die niet kunnen worden gereduceerd tot kapitalistische exploitatie. Technodiversiteit erkent dat technologieën tijdelijk en ruimtelijk geproduceerd worden door verschillende kennissystemen, ideologieën, politieke belangen, economische krachten en culturele praktijken. Dit perspectief kan ruimte creëren voor collectieven, mensen en identiteiten om hun eigen data te produceren en te controleren – zoals: geen data, kleine data, inheemse data, meer-dan-menselijke data, feministische data, queer data – en om niet geregeerd te worden door ‘Big Data’ en onderdrukkende algoritmes.  

Om de subjectiviteit en het onbemiddelde zelf te beschermen laat dit programma ons onze relaties met data heroverwegen, waarbij de extractieve logica van hedendaagse dataregimes wordt getrotseerd. Vanuit de raakvlakken tussen lichamen, identiteiten, digitale technologieën, artistieke praktijken en activisme kunnen we ons een data-agency voorstellen die belichaamd en potentieel subversief is.

PROGRAMMA 

RIETVELD UNCUT 

20, 21, 22, 23 & 24 maart 2024
Aan de hand van het thema Technodiversity – Beyond Datafication and Digital Colonialism van Studium Generale ontwikkelen Rietveld-studenten projecten voor Rietveld Uncut. In deze studentenprojecten en in uitkomsten van een workshop door Mariana Fernández Mora komen het denk- en maakproces naar aanleiding van dit thema samen. Rietveld Uncut wordt op Friday Night 22 maart geactiveerd met een speciaal programma van performances en interventies.

Lees meer op de website van Rietveld Academie

STUDIUM GENERALE

20 & 21 maart 2024
Studium Generale is een jaarlijks terugkerend trans-disciplinair theoretisch programma voor Rietveld studenten en medewerkers en voor een breder geïnteresseerd publiek. Studium Generale laat zien hoe kunst en design samenhangen met andere domeinen – dit jaar in relatie tot het theoretische kader van Technodiversity – Beyond Datafication and Digital Colonialism.

Meer info
Tickets Studium Generale

FRIDAY NIGHT

22 maart 2024
De tentoonstelling Rietveld Uncut wordt op Friday Night 22 maart aangevuld en geactiveerd met een speciaal programma van performances, screenings, interventies en een performative lecture door Taka Taka.  

Meer info
Tickets Friday Night

verknipte plaatjes rietveld academie