Tentoonstelling — 9 jun t/m 2 sep 2018

De gebroeders Agoes (soms Agus) Djaya (1913-1990) en Otto Djaya (1916-2002) kwamen met meer dan 120 schilderijen van henzelf en van tijdsgenoten in hun bagage met de Nieuw Holland in 1947 in Amsterdam aan. Een aantal schilderijen en werken op papier schonken ze aan het Stedelijk Museum, waaronder het schilderij Revolusi uit 1947. Tot 1950 verbleven ze in Nederland waar ze studeerden aan de Rijksakademie en de Gemeenteuniversiteit (nu Universiteit van Amsterdam). Al eind 1947 werd hun werk in het Stedelijk getoond, als onderdeel van een serie culturele acties ter promotie van de Indonesische onafhankelijkheid in Nederland. In deze onderzoekspresentatie worden de collectiestukken van de gebroeders Djaya voor een 21ste-eeuws publiek opnieuw toegelicht. Naast de werken uit de collectie zijn boeken, kranten(knipsels), foto’s, tekeningen, schilderijen en ander archiefmateriaal te zien.

PUBLIEKSPROGRAMMA

THEORIE, 21 juni 2018
Symposium: The Production and Circulation of Indonesian Modern Art (1935-50)
Taal: Engels
Locatie: Teijin Auditorium
Meer informatie