Tentoonstelling — 19 okt 2019 t/m 22 mrt 2020

Presentatie van nieuw werk van de genomineerde kunstenaars voor de Prix de Rome 2019: Sander Breure & Witte van Hulzen, Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en Rory Pilgrim. Het Stedelijk Museum is dit jaar de locatie van de Prix de Rome Beeldende Kunst.

De internationale jury heeft de keuze gemaakt uit een lijst van honderdacht kunstenaars. Deels werden zij voorgedragen door drieëntwintig scouts die daarvoor door het Mondriaan Fonds werden uitgenodigd. Anderen droegen zichzelf voor of werden door een derde voorgedragen. De vier shortlistkunstenaars zijn allen voorgedragen door scouts. 

GENOMINEERDEN

  • Sander Breure (1985) & Witte van Hulzen (1984) begonnen hun samenwerking tien jaar geleden met het maken van dansperformances. Van daaruit begaven zij zich met performances, video’s en sculpturen steeds verder op het terrein van de beeldende kunst. Aan de basis van hun werk liggen dramaturgische analyses van het dagelijks leven en hun observaties van menselijk gedrag. De jury heeft waardering voor de wijze waarop zij deze observaties uitwerken en er verbeeldingsrijke verhalen mee bouwen. Sander Breure & Witte van Hulzen zijn voorgedragen door Nathanja van Dijk.
  • Esiri Erheriene-Essi (1982) maakt figuratieve schilderijen, kleurrijke taferelen uit het dagelijks leven die impliciet commentaar leveren op maatschappij en historie. In haar voorstellingen verwerkt zij afbeeldingen, objecten en documenten uit haar persoonlijk archief om een gezicht te geven aan vergeten en verzwegen verhalen. Door de combinatie van traditionele schilderkunstige stijlen met een hedendaagse blik op de maatschappij, bieden haar schilderijen een nieuwe lezing van de geschiedenis. De jury waardeert de rijkdom en zeggingskracht van Erhiene-Essi’s schilderijen en haar vermogen om belangrijke sociaal-politieke onderwerpen op subtiele wijze aan de orde te stellen. Esiri Erhiene-Essi is voorgedragen door Ronald Ophuis.
  • Femke Herregraven (1982) doet in haar werk onderzoek naar financiële en geologische zelf-organiserende systemen die van invloed zijn op de loop van de wereldgeschiedenis. Het onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe berekeningen, speculaties en gesprekken die hun weerslag vinden in haar tekeningen, teksten, scripts, video’s en installaties. De jury waardeert Herregravens focus op nieuwe technologieën en haar vermogen om complexe systemen te vertalen in een helder vocabulaire. Femke Herregraven is voorgedragen door Arnisa Zego.
  • Rory Pilgrim (1988) werkt met een breed spectrum van media waaronder geluid, liedteksten, film, muziek, video, tekeningen en live performances. Door het delen en uiten van persoonlijke ervaringen becommentarieert zijn werk de manier waarop mensen samenkomen, praten, luisteren en strijden voor sociale verandering. Centraal daarin staat zijn emancipatorische houding. Beïnvloed door activistische, feministische en sociaal-geëngageerde kunst werkt Pilgrim, vaak met hulp van partners en groepen, aan dialogen, bijeenkomsten en workshops. De jury is onder de indruk van de oprechtheid van Pilgrims werk, zijn poëtische verankering en zijn inclusieve benadering van thema’s als solidariteit en gemeenschapszin. Rory Pilgrim is voorgedragen door Anke Bangma en Louwrien Wijers.

Over de Prix de Rome

De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar en architecten onder de 35 jaar. Het doel van de prijs is om talentvolle kunstenaars te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Het Mondriaan Fonds organiseert de prijs sinds 2012 en werkt voor deze editie samen met het Stedelijk Museum. Het programma van het Stedelijk bevatte recent al presentaties van deelnemers zoals Magali Reus (winnaar 2015) en Saskia Noor van Imhoff (genomineerd 2017). 

Meer info: www.prixderome.nl